Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

ODA AİDAT BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA İMKANI

Tüm Duyurular

ÜYELERİMİZİN  DİKKATİNE

     03/08/2016 tarih ve 6736 nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun

19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

    Kanun maddesi gereği 30/06/2016 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde

bu kanun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan oda aidat borçlarının faiz,gecikme faizi,

gecikme zammı gibi feri alacakları silinecektir.Bu kapsama  Ekim ayında ödenmesi gereken

2016 yılı aidatlarının 2’nci taksitleri girmemektedir.

    Taksitle ödeme yapmak isteyen üyelerin ödemeleri kredi kartına azami 6 takside kadar bö-

lünebilecektir.

    Askıdaki üyelerimizden borçalarını taksitlendirmeyenler borçlarının tamamını ödediğinde,

taksitlendirmeye girenler ise borçlarının son taksitlerini ödeme günü itibariyle yönetim kurulu

kararıyla askıdan indirilerek isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilecektir.

    Başvuruların 31 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza dilekçe ile yapılması ge-

rekmektedir.