Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Limited Şirket Adres Değişikliği

Limited Şirket adres değişikliğini bulunduğu ilçe dahilinde gerçekleştiriyorsa;
  1. Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe,
  2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.),
  3. 2 adet Adres Değişikliği Hakkında ortaklar Kurulu Kararı (noter tasdikli),
  4. 1 adet taahhütname
Limited Şirket merkezinin Demirci Ticaret Odası faaliyet sınırlarının dışına nakledilmesi halinde;
  1. Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe,
  2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.),
  3. Yönetim Kurulu Kararının fotokopisi (2 adet),
  4. Tadil metninin fotokopisi (2 adet)

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.