Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Limited Şirket Tasfiyeye Giriş

Limited şirketlerin tasfiye işlemlerinin tescili için memurluğumuza tevdi edilecek evraklar;
  1. Demirci Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe,
  2. Demirci Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,
  3. Ortaklar kurulu kararı (noter tasdikli 3 adet),
  4. Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 adet),
  5. 2 adet Tasfiye başlangıç bilançosu
  6. 2 adet Tasfiye İlan formu
Eğer Tasfiye memuru dışarıdan atanmışsa;
  1. Ortakların TC Kimlik Numarası (Yabancı ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir,
  2. Ortak Demirci ilçesi dışında ikamet ediyorsa 3 adet yerleşim yeri belgesi,
  3. Ortak Yabancı uyruklu ise noterden onaylı 3 adet pasaport tercümesi,
  4. Ortakların 2 adet vesikalık fotoğrafı,

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.