Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

A.Ş. Kuruluş

Kuruluş
Kuruluş işlemleri anasözleşmenin notere tasdikinden sonraki 15 gün içerisinde tescil edilmelidir.

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Demirci Ticaret sicili memurluğuna dilekçe 1 adet,
 • Demirci Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe 1 adet,
 •  Noter tasdikli ana sözleşme 5 Adet,
 •  Şirket Yetkililerinin Şirket Ünvanı Adı Altında İmza Beyanı 2 Adet,
 •  Ortakların ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti 3’er adet (resimli, noter veya muhtardan alınmış ve asıl olacak), Yabancı Ortak Varsa 3 Adet Pasaport Tercümesi,
 •  Oda kayıt beyannamesi imzalı, kaşeli 1 adet,
 •  TSN 29 maddesine istinaden düzenlenecek taahhütname daktilo ile doldurulacak ve şirket yetkilileri tarafından imzalanacak 1 adet,
 •  Şirket kuruluş aşamasında şirket sermayesinin 10.000 de 4 ünün rekabetin korunması için Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR 40 0001 2009 4520 0080 0000 11 nolu hesaba yattığını gösteren dekont (1 asıl ,1 fotokopi)
 •  Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi,
 •  Şirket kuruş bildirim formu Yabancılarda 6 adet bildirim, yerli ortaklarda 5 adet bildirim gerekmektedir,
 •  Ticaret odasında kuruluş aşamasında yetkili bizzat odaya gelip gerekli evrakları imzalanıyor.
 •  1 adet ünvan bakma formu

NOT
Ana Sözleşmede T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
Ticaret Siciline kaydın yapıldığı gün ilgili vergi dairesinden vergi sicil numarası alınacaktır. Alınan vergi numarası bilahare ticaret sicil memurluğu na bildirilecektir.