Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Şahıs Tescil

Şahıs Tescili İçin Gerekli Evraklar

  1. Birinci sınıf deftere tabi olmak
  2. Ticaret sicili memurluğuna dilekçe
  3. Ticaret odası başkanlığına dilekçe
  4. Nüfus Cüzdanı sureti (2 adet noterden veya muhtardan resimli, tadikli). Yabancı ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası,
  5. İkamet belgesi. (Şahıs Demirci ilçesi dışında ikamet ediyorsa 2 adet yerleşim yeri belgesi),
  6. Şahıs Yabancı uyruklu ise noterden onaylı 2 adet pasaport tercümesi,
  7. Şahsın 2 adet vesikalık fotoğrafı,8) 2 adet noterden tasdikli ticari unvan ve imza tescil beyannamesi (ilişikte sunulan belgedeki bilgilere istinaden noter tarafından hazırlanacak),
  8. 2 adet vergi levhası fotokopisi,
  9. 1 adet taahhütname (Odamızdan verilecektir),
  10. Oda kaydı için oda kayıt beyannamesi (Odamızdan verilecektir).