Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Limited Şirket Merkez Nakli

Gerekli Evraklar
  • Demirci Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe
  • Demirci Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
  • Merkez nakli için T.S.T. 47. Mad.(süresi 1 ay) göre sicil memurluğundan alınan belge ve şirket dosyasının tasdikli örneği ve oda kaydı için bir suret fotokopisi
  • Oda kaydı için kira kontratı fot.
  • Oda kaydı için oda kayıt beyannamesi 1 adet
  • 2 adet M.nakli ile ilgili noter tasdikli ortaklar/yönetim kurulu kararı
  • 2 adet tadil tasarısı
  • Ortakların 2 adet resimli nüfus sureti ve ikametgahı(koop için yönetim kurulunun)
  • 2 adet imza sirküleri
  • 1 adet taahhütname

Not: Kararlarda T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

Not: Tescil süresi 1 aydır.