Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

A.Ş. Tasfiye Sonu

Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanacak 3. Tasfiye ilanı üzerinden bir yıl geçmesinin ardından gerçekleştirilecek Genel Kurulda alınacak fesih kararı ile Anonim Şirketler fesih olurlar.

Genel kurul sonrası tevdi edilecek evraklara ilave olarak

  • Demirci Ticaret Sicil Memurluğu'na dilekçe
  • Demirci Ticaret Odası Başkanlığı'na dilekçe
  • İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).
  • Genel Kurul evrakları

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.