Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Limited Şirket Ana Sözleşme Tadili

Limited şirketler anasözleşme değişiklikleri ortaklar kurulunun alacakları karar ile gerçekleştirilir. Anasözleşme değişikliğinin tescilinde için istenen evraklar şunlardır;
  1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben yazılmış dilekçe,
  2. Ticaret Odası Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe,
    (Dilekçe şirket yetkilisine vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile vekaleten imza atanın imza beyannamesi eklenmelidir.)
  3. 2 adet anasözleşme tadili hakkında noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı,
  4. 2 adet anasözleşme değişikliği tadil metni (ortaklar tarafından imzalı).
  5. Ünvan değişikliği var ise 1 adet taahhütname.
  6. 2 adet şirket hisse dağılımını gösteren ortaklar listesi

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.