Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Oda Sicil İşlemleri

ODA KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
5174 Sayılı Kanunun 9. maddesine göre Ticaret Siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeler ve fabrikaları, bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolunmaya mecburdurlar.

Gerçek Kişiler
Sicil Tasdiknamesi (aslı)
İmza Sirküleri (aslı veya fotokopisi)
İki (2) adet fotoğraf
Vergi Levhası fotokopisi

Tüzel Kişiler
Ticaret Sicil Tasdiknamesi (aslı)
İmza Sirküleri (aslı veya fotokopisi)
Ana Sözleşme (aslı veya fotokopisi)
Şubeler için kuruluş merkez gazetesi