Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Kooperatif Genel Kurul

Genel kurul sonrası memurluğumuza tevdi edilecek evraklar, “kooperatif genel kurul sonrası ticaret sicili memurluğuna verilecek evraklar” listesinde sıralanmıştır.

Memurluğumuza tevdi edilecek genel kurul evraklarının tescil edilebilmesi için tescil edilecek genel kuruldan önce yapılmış olan genel kurulların memurluğumuzca tescil edilmiş olması zorunludur.

Kooperatif Genel Kurul Tescilinde İstenen Belgeler

 • Demirci Ticaret Sicili Memurluğu’na dilekçe
 • Demirci Ticaret Odası Başkanlığı’na dilekçe
 • Sanayi ve Ticaret İl Md.nün komiser raporu
 • 1 adet genel kurul toplantı tutanağı (noter tastasdikli)
 • 2 adet gündem
 • 2 adet hazirun cetveli

Seçim varsa:

 • 2 adet yönetim kurulu kararı
 • İlk defa seçilen yönetim kurulu üyelerinin 2 şer adet resimli nüfus sureti ve ikametgahı, tescil beyanı

Not: Lütfen dikkatlice okuyunuz.

 1. Ticaret sicil memurluğuna verilecek belgelerin tamamı asıl olacak,
 2. Karar defterinden çıkarılacak olan suretler daktilo edilmiş şekli ile notere tasdik ettirilecek,
 3. Posta ile gönderilecek evraklar leme konulamaz.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.