Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

A.Ş. Merkez Nakli

Gerekli Evraklar

 • Demirci Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe
 • Demirci Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
 • Merkez nakli için T.S.T. 47. Mad.(süresi 1 ay) göre sicil memurluğundan alınan belge ve şirket dosyasının tasdikli örneği ve oda kaydı için bir suret fotokopisi
 • Oda kaydı için kira kontratı fot.
 • Oda kaydı için oda kayıt beyannamesi 1 adet
 • 2 adet M.nakli ile ilgili noter tasdikli ortaklar/yönetim kurulu kararı
 • 2 adet tadil tasarısı
 • Ortakların 2 adet resimli nüfus sureti ve ikametgahı(koop için yönetim kurulunun)
 • 2 adet imza sirküleri
 • 1 adet taahhütname
 • A.Ş.ve Koop.lerde anasözleşme değişikliğinin görüşüldüğü genel kurul evrakları (A.Ş. ve Koop.lerde Genel Kurul tarihinde itibaren 15 gün içinde T.sicil memurluğuna tescil zorunluluğu vardır.)

Not: Kararlarda T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

Not: Tescil süresi 1 aydır.