Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

A.Ş. Adres Değişikliği

Anonim Şirket adres değişikliğini bulunduğu ilçe dahilinde gerçekleştiriyorsa;

 1. Demirci Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe
 2. Demirci Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
  (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.)
 3. 2 adet adres Değişikliği Hakkında Yönetim Kurulu Kararı (noter tasdikli)
 4. 1 adet taahhütname

Anonim Şirket merkezinin Demirci Ticaret Odası faaliyet sınırlarının dışına nakledilmesi halinde ;

 1. Demirci Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe,
 2. Demirci Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,
 3. Yönetim Kurulu Kararının fotokopisi (2 adet),
 4. Tadil metninin fotokopisi (2 adet)
  (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.)

Genel kurulun ilgili kararı nakil edilen Sicil Memurluğunca tescil edilecektir.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.