Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Limited Şirket Tasfiyeden Dönüş

Limited şirkettin tasfiyeden dönülmesi halinde memurluğumuza tevdi edilecek evraklar;
  1. Ticaret Sicili Memurluğuna dilekçe,
  2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe, (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.)
  3. Ortaklar kurulu kararı,
  4. Mahkeme kararı,
  5. Bilirkişi raporu asıl veya YMM raporu aslı,
  6. Raporu düzenleyin MM veya YMM faaliyet belgesi aslı (son 1 aylık),
  7. Tasfiyeye giriş Bilançosu

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.