Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Kooperatif Tasfiye Sonu

Gerekli Evraklar

  • Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe,
  • Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe,
  • Kongre tutanağı ; (hükümet komiseri ve divan heyetince imzalı tutanak ),(anonim şirket toplantı tutanakları noter tasdikli olacak),
  • Hazirun listesi (ikametgah adresli) hükümet komseri ve yönetim kurulundan 2 imza yetkilisi ve divan heyetince imzalanacak,
  • Bilanço (kaşeli imzalı),
  • Sanayi ve ticaret il müdürlüğünden alınmış olan komiser atama yazısı,
  • Kongre ilanı ile ilgili gazete veya imzalı kaşeli gündem

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.