Demirci : 3°C
Dil Seçiniz : TR EN

Odamızın Tarihi

     

   Odamız;7 Mart 1960 yılında Kurucu Başkanı olan Hüseyin Bilaçeroğlu  önderliğinde

Demirci’nin  önde gelen tüccarları tarafından Demirci  Ticaret  Odası adı altında kurul-

muştur. İlk hizmet binası eski Belediye Binasındadır.

   İlk Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilaçeroğlu,İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet

Örnek,Nuri Ersin,Lütfi Dede,Hasan Dedeoğlu ve Basri Koçyiğit’tir. Mehmet  Örnek ve

Nuri Ersin Başkan Vekilleridir.

   İlk Meclis Başkanı da Hüseyin Bilaçeroğlu’dur.İlk Meclis Üyeleri Recep Atlar,Lütfi De-

de,Gani Tüzel ve Ahmet Babayiğit,İlk Genel Sekreteri Mehmet Ali Köle (Tandoğan) dir.

   Kurulduğu Belediye Binasındaki  yerinden 1 Mart 1961 tarihinde Birlik Caddesindeki

o tarihte Nurullah Doğruel’e ait olan binaya taşınmıştır.6 Ekim 1964 tarihinde meydana

gelen depremde hasar gören bu binadan 26 Ekim 1964 Pazartesi günü o  tarihte Edip

ve Naci Akın’a  ait  olan Hacıhasan Camii karşısındaki yokuşta yer  alan binaya taşın-

mış ve orada hizmet vermeye devam etmiştir. 

   12 Ocak 1977 yılında Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Orhun’un,Oda Yö-

netimi ve Oda Meclisi’nin çabalarıyla o tarihte Lütfiye Gündoğar’a  ait olan şimdiki hiz-

met binası eski haliyle satın alınarak odamıza kazandırılmıştır.Gerekli tadilat ve bakım-

ların yapılmasının ardından kendi binasına taşınmıştır.

   1997 yılının Şubat ayında yapılan Oda Meclis toplantısında eski olan oda hizmet bi-

 nasının yıkılarak yerine  4 katlı modern bir bina yapılmasına karar verilmiştir.21 Mart

1997 de geçici olarak Eski Belediye Hizmet binasına taşınılmış ve yeni oda binası ta-

mamlanana kadar orada hizmet verilmiştir.Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akar-

su,Oda Yönetimi ve Meclisinin çabaları sayesinde gerek Tobb’dan gerekse hayırsever-

lerden alınan maddi desteklerle 23 Mayıs 1997 de başlayan oda inşaatı zaman içinde

kat kat yapılarak 23 Temmuz 2004 tarihinde bitirilmiş ve bugünkü yeni binasında hiz-

met vermeye başlamıştır.

   Odamızda 17/02/1961 yılında Adalet Bakanlığı’nın  06/02/1961 tarih ve 2619 sayılı

yazıları ile Ticaret Sicili Memurluğu kurulmuş ve  01/04/1961 tarihinde Manisa Ticaret

Sicili Memurluğu’ndan defterlerin ve evrakların devralınmasıyla faaliyete geçirilmiştir.

   Odamız 13 Mart 1961 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yaman ve Yö-

netiminin çabalarıyla 34 sayılı toplantısının 102 sayılı kararı ile Milli Savunma Bakan-

lığı’na telgraf çekerek Demirci’den kalkması kesinleşmiş olan 5. Astsubay Hazırlama

Ortaokulunun tahliye ettiği binanın Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesini talep edip

buraya bir Öğretmen Okulunun tesis edilmesini talep etmişlerdir.Bu talebe cevap 03

Mayıs 1961 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı’nın 283 sayılı yazısı ile gelmiş gerekli

çalışmaların yapılmaya başlandığı bildirilmiştir.İlerleyen yıllarda bu çalışmaların mey-

vesi  alınmış ve 02/12/1964 yılında Demirci İlk Öğretmen Okulu  eğitim öğrenime

başlanmıştır.Bu vesile ile de Odamız şimdiki Eğitim Fakültesi,Yüksek Okul ve Bö-

lümlerinin kurulması için ilk adımların atılmasını sağlamıştır.

  Kurulduğu 1960 yılından 2017 yılına kadar toplam 18 farklı kişi Yönetim Kurulu Başkan-

lığı,22 farklı kişi de Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştür.