Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Limited Şirket Hisse Devri

Hisse devri için gerekli evraklar
 • Ticaret Sicili Memurluğuna Dilekçe
 • Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 • 3 Adet Noter Tasdikli Karar
 • 2 Adet Hisse Devri
 • 2 Adet Ortakları Gösteren Son Durum Çizelgesi
 • Veraseten hisse devri var ise 2 adet mahkeme kararı (asıl veya onaylı)
Şirket Dışından Ortak Girmiş İse
 • 2 Adet Fotoğraflı Nüfus Sureti (Yabancı Ortak ise 2 Adet Pasaport Tercümesi)
 • 2 Adet Fotoğraflı İkametgah

Not:

 1. Ortaklığın sona ermesi müdürlüğü sona erdirmez,bu hususta karar alınmış olmalı.
 2. Yabancı sermayeli ise EK-3 formu 2 adet
Müdür seçimi var ise;
 • 2 adet ortaklar kurulu kararı(şirket müdürü ataması ile ilgili)(müdür ortaklık dışından birine veriliyorsa uyruk ve adresi belirtilmeli)
 • Ünvan altında imza beyannamesi (2 nüsha)

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.