Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Hayvancılık

Demirci’nin mevcut arazisinin dağlık ve kıraç olması, çayır ve mera alanlarının çok düşük kalması sebebiyle dam hayvancılığı gelişmiştir. 16.000’e yakin büyükbaş hayvanin yanında, 76.000’in üzerinde küçükbaş hayvan mevcuttur. Süt hayvancılığı yaygınlaşmış olup, kaliteli irk sebebiyle yüksek süt verimi alınmaktadır. Üretilen sütler çeşitli firmalarca toplanarak mandıralarda değerlendirilmektedir.

Orköy tarafından Mahmutlar Beldesinde ve İlçe merkezindeki mandıraların kapasiteleri bu sütleri islemeye yeterli gelmemektedir. İlçede son yıllarda “saanen tipi keçi” ile hayvancılık yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu ırkin, ormana zarar vermeyişi, hızlı üremesi ve yüksek süt verimi sebebi ile üreticilerin yeni tercihidir. İlçede proje kapsamında yürütülen bu çalışmadan istenilen verim alınabilmiştir.