Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Şahıs Merkez Nakli

Gerekli Evraklar

 • Ticaret sicili memurluğuna dilekçe
 • Ticaret odası başkanlığına dilekçe
 • TC Kimlik Numarası (Yabancı ise Vergi Dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir,
 • Şahıs Demirci ilçesi dışında ikamet ediyorsa 2 adet yerleşim yeri belgesi,
 • Şahıs Yabancı uyruklu ise noterden onaylı 2 adet pasaport tercümesi,
 • Şahsın 2 adet vesikalık fotoğrafı,
 • 2 adet noterden tasdikli ticari unvan ve imza tescil beyannamesi (ilişikte sunulan belgedeki bilgilere istinaden noter tarafından hazırlanacak),
 • 1 adet taahhütname
 • T.S.N. 47.maddesine göre belge ve dosyasının tasdikli örneği ve bir suret fotokopisi
 • 1 adet oda kaydı için kira kontratı fotokopisi
 • 1 adet oda kaydı için oda kayıt beyannamesi
 • 2 adet vergi levhası fotokopisi