Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Limited Şirket Müdür Tayini

Limited Şirketin temsil ve ilzama yetkili kişilerinde veya mevcut yetkililerin yetki sınırlarının değişmesi halinde memurluğumuza tevdi edilecek evraklar;
  1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe,
  2. Ticaret Odası Başkanlığına hitaben dilekçe,
  3. (Dilekçe vekaleten imzalanıyorsa vekaletname aslı veya onaylı sureti ile imza beyannamesi eklenmelidir.)
  4. 2 adet ortaklar kurulu kararı,
  5. 2 adet yeni atanan yetkilinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi,
  6. 2 adet atanan yetkili şirket ortakları dışından ise kişinin Nüfus cüzdan sureti ve İkametgahı.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.