Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin istifa etmesi sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Şirket ortaklarından birinin atanması durumunda Memurluğumuza

  • Demirci Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe,
  • Demirci Ticaret Odası başkanlığına hitaben dilekçe,
  • 2 adet Yetkilendirmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (noter tasdikli),
  • 2 adet Yetki venilen kimsenin şirket unvanı altına düzenlenmiş imza beyannamesi,
  • 2 adet Yetki venilen kimsenin Nufus cüzdan sureti ,ikametgah senedi.

Not: Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket ortakları arasından seçilmeli ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmalıdır.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.