Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Kooperatif Kuruluş

Konut yapı ve toplu işyeri yapı kooperatiflerin Demirci Ticaret Odasına kayıt için hazırlanacak evraklar

 1. Kooperatif anasözleşmesi (4 adet) (noterden ve sanayi ticaret il müdürlüğünden tasdikli),
 2. 1163 sayılı kanunun 3. maddesine göre anasözleşme özeti (3 adet),
 3. Sanayi ve ticaret bakanlığından gelen izin yazının aslı ve fotokopisi (2 adet),
 4. Oda kayıt beyannamesi (yönetim kurulundan iki kişi imzalayacak),
 5. Dilekçe,
 6. Ortakların nüfus cüzdan suretleri ve ikametgah senetleri (muhtarlıkdan veya noterden tasdikli) (2 şer adet) 10.1.2003 tarih 24984 sayılı resmi gazetede yayımlanan 24.01.2002 tarih 2002/5089 sayılı bakanlar kurulu kararı gereğince; 1163 sayılı kooperatifler kanununa tabi kooperatiflerde 1 ortaklar payının değeri 1.000.000 TL yükseltilmiştir.

Motorlu taşıyıcılar kooperatiflerin Demirci Ticaret Odasına kayıt için hazırlanacak evraklar

 1. Kooperatif anasözleşmesi (4 adet)(noterden ve sanayi ticaret il müdürlüğünden tasdikli),
 2. 1163 sayılı kanunun 3. maddesine göre ilan özeti,
 3. Sanayi ve ticaret bakanlığından gelen izin yazının aslı ve fotokopisi (2 adet),
 4. Oda kayıt beyannamesi (yönetim kurulundan iki kişi imzalayacak),
 5. Dilekçe,
 6. Taahhütname,
 7. Ortakların nüfus cüzdan suretleri ve ikametgah senetleri (muhtarlıkdan veya noterden tasdikli ) (2 şer adet) 10.1.2003 tarih 24984 sayılı resmi gazetede yayımlanan 24.01.2002 tarih 2002/5089 sayılı bakanlar kurulu kararı gereğince; 1163 sayılı kooperatifler kanununa tabi kooperatiflerde 1 ortaklar payının değeri 1.000.000 TL yükseltilmiştir.

Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin Demirci Ticaret Odasına kayıt için hazırlanacak evraklar

 1. Kooperatif anasözleşmesi (3 adet) (noterden ve sanayi ticaret il müdürlüğünden tasdikli ),
 2. 1163 sayılı kanunun 3. maddesine göre ilan özeti,
 3. Sanayi ve ticaret bakanlığından gelen izin yazının aslı ve fotokopisi (2 adet)
 4. Oda kayıt beyannamesi (yönetim kurulundan iki kişi imzalayacak ),
 5. Dilekçe,
 6. Taahhütname,
 7. Ortakların nüfus cüzdan suretleri ve ikametgah senetleri (muhtarlıkdan veya noterden tasdikli ) (2 şer adet) kooperatif kurucularının anasözleşmenin 10. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması hususuna dikkat edilmelidir. 10.1.2003 tarih 24984 sayılı resmi gazetede yayımlanan 24.01.2002 tarih 2002/5089 sayılı bakanlar kurulu kararı gereğince; 1163 sayılı kooperatifler kanununa tabi kooperatiflerde 1 ortaklar payının değeri 1.000.000 TL yükseltilmiştir.

Not: Kararlarda T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.