Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Akreditasyon

Akreditasyon malların ve hizmetlerin istenen şartlara uygun nitelikler taşıdığını tespit etmek gayesiyle yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme(sertifikasyon) işlemlerini içeren uygunluk değerlendirmesi işleri yapan kuruluşların yeterliliklerinin onaylanmasıdır.

Ülkeler ulusal ölçekte çalışan ve uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşların yeterliliklerinin tespit edilmesi için akreditasyon kuruluşu tarafından işletilen resmi niteliğe sahip denetim ve onay sistemi geliştirmişlerdir.

Ulusal ekonomilerin mal ve hizmet üretiminde sağladığı miktar ve çeşit artışı, mal ve hizmetlerin teknik emniyeti ve kalitesine dair piyasa beklentilerinin yükselmesi, mal ve hizmetlerinin ve üretim işletmelerinin standartlara ve teknik düzenlemelere uygunluğunu belgelendiren çalışmaların yaygınlaşması, 'ticarette teknik engeller´ in kaldırılmasına dair Dünya Ticaret Örgütü düzenlemeleri, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasının 8. maddesi, ülkemizde belgelendirme (sertifikasyon) çalışmaları ve laboratuar faaliyetlerinin niteliğinin yükseltilmesi ihtiyacı akreditasyon sisteminin kurulmasını gerekli kılmıştır.

Dünya Ticaret Örgütü akreditasyon konusunda bölgesel teşkilatlanmaları teşvik etmektedir. Bu bağlamda Avrupa, Asya-Pasifik ve Amerika kıtasındaki ülkeler için bölgesel kuruluşlar oluşturmuştur. Bölgesel akreditasyon kuruluşları IAF ve ILAC adlı iki üst kuruluşta bir araya gelerek ve DTÖ´nün akreditasyon politikaları hayata geçeirilmektedir.

Avrupa´nın akreditasyon örgütü EA (European Accreditation)'dır. Bu örgüt AB´ye üye ülkelerin akreditasyon kuruluşları tarafından oluşturulmuş olup AB ülkelerinde akredite olmuş 7000 civarında laboratuar muayene ve belgelendirme kuruluşu bulunmaktadır. Diğer ülkelerde farklı statüde üye olabilmektedir.

Türkiye´nin ulusal akreditasyon kurumu TÜRKAK, 2001 yılının ikinci yarısından itibaren çalışmalarına başlamıştır. TS-EN-45012 uygunluk değerlendirmesi standartına göre akredite olmak isteyen sistem belgelendirme kuruluşları ve TS-EN-45011 standartına göre akredite olmak isteyen ürün belgelendirme kuruluşları TURKAK´ a başvurmalıdır.

 

TÜRKAK
Akay cad. 11/2 06640 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: (312) 4193200
Faks: (312) 4198700
www.turkak.org.tr
lab@turkak.org.tr