Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

Kapasite Raporu

 Kapasite Raporu Başvurusu için Gerekli Belge ve Ücretler

 

1- Kapasite Talep Formu (Firma Kaşeli-Yetkili ıslak imzalı)

2- İşyerine ait tapu- Kira Kontratı Örneği, Organize Sanayi Bölgelerinde Tapu Tahsis Belgesi

3- SGK son dönem hizmet listesi ve iş yeri SGK numarası 

4- Vergi Levhası fotokopisi

5- Firmayı temsile yetkili olduğunuza dair imza sirküleri aslı yada noter onaylı sureti

6- İş yerindeki makine teçhizatın SMMM yada YMM onaylı bilançodaki toplam değeri

7- İşyerindeki makine ve teçhizatın SMMM yada YMM onaylı listesi (KW değerleri ile birlikte)

8- Sanayi sicil belgesi fotokopisi (varsa)

9- TR 210001500158007293586413 İban No'lu hesaba 700,00.TL. yattığını gösteren banka dekontu (Hesap Sahibi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - Banka Adı: vakıflar bankası Ankara merkez şube - Açıklama: Firma Unvanınız)

 

 

Yerli Malı Belgesi Başvurusu için Gerekli Belge ve Ücretler

 

1- Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi

2- Yerli Malı Belgesi Taahhütname

3- Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (YKOHC) A, B, C ve D Formları

4- İmza Sirküleri

5- SMMM veya YMM Ruhsatları

6- Sanayi Sicil Belgesi

7- Hammadde veya ara mal faturaları, yerli olan hammadde veya ara malların YMB veya SSB'leri (Faturaların Malzeme Listesindeki (YKOHC - EK.3-A) sıraya göre numaralandırılması gerekir).

8- İşçilik giderlerine esas teşkil eden belgeler

9- Genel giderlere esas teşkil eden belgeler

10- Varsa firma tarafından başvuru esnasında Odaya verilen diğer belgeler (Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi - Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın İlgili Kayıt Belgesi (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve Benzeri) - Müstahsil Makbuzu veya Fatura - Maden Ruhsatları)

 

Kapasite Raporu için istenen belgeleri aşağıdaki linkleri kullanarak bilgisayarınıza alabilirsiniz.