Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

ŞUBAT AYINDA KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ

Tüm Haberler

 

2017 Şubat ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %10,61 azalış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında %10,61, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %25,41 oranında azalış, kurulan kooperatif sayısında %1,54 oranında artış olmuştur.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %60,50 oranında, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %35,86 kapanan kooperatif sayısında %75,12 oranında azalış olmuştur.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %2,43 azalış oldu.

 • 2017 yılı Şubat ayında, 2016 yılı Şubat ayına göre kurulan şirket sayısında %11,87 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %1,88 oranında azalış, kurulan kooperatif sayısında %3,13 oranında artış olmuştur.
 • 2017 yılı Şubat ayında, kapanan şirket sayısı 2016 yılı yılının aynı ayına göre %2,43 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %9,92 kapanan kooperatif sayısında %38,37 oranında azalış olmuştur.

2017 yılı ilk iki ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre %10,45 azaldı.

 • 2017 yılının 2 aylık döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %10,45 oranında azalış, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %3,45 kurulan kooperatif sayısında %6,50 oranında artış olmuştur.
 • Aynı dönemler için kapanan şirket sayısı %0,19 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %1,04 kapanan kooperatif sayısında %23,78 oranında azalış gözlenmiştir.

2017 Şubat Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

ŞUBAT        2017

OCAK          2017

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

ŞUBAT         2016

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- ŞUBAT

  (2 Aylık)

2016

2017

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

5.551

6.210

-10,61

6.299

-11,87

13.134

11.761

-10,45

Kooperatif

66

65

1,54

64

3,13

123

131

6,50

Ger.Kişi Tic.İşl.

3.861

5.176

-25,41

3.935

-1,88

8.736

9.037

3,45

Tasfiye

Şirket

645

1.181

-45,39

957

-32,60

2.515

1.826

-27,40

Kooperatif

27

61

-55,74

94

-71,28

166

88

-46,99

Kapanan**

Şirket

762

1.929

-60,50

781

-2,43

2.696

2.691

-0,19

Kooperatif

53

213

-75,12

86

-38,37

349

266

-23,78

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.826

2.847

-35,86

2.027

-9,92

4.722

4.673

-1,04

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir. 2017 yılı Şubat ayında 3.861 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş olup hiç adi ortaklık kuruluşu gerçekleşmemiştir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2017 yılı Şubat ayında 1.790, Ocak-Şubat döneminde 2.151 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

2017 Şubat ayında Gümüşhane’de şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • 2017 yılı Şubat ayında kurulan toplam 5.617 şirket ve kooperatifin %81,33’ü limited şirket,            %17,48’i anonim şirket, %1,17’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %36,93’ü İstanbul,

%11,12’si Ankara, %5,89’u İzmir’de kurulmuştur.

 • Bu ay Gümüşhane ilinde şirket kuruluşu Bayburt ilinde de şirket kapanışı gerçekleşmemiştir. 2017 yılı ilk iki ayında Gümüşhane ve Bayburt’ta 2’şer şirket kurulmuş Gümüşhane’de 1 şirket kapanmış olup Bayburt’ta şirket kapanışı gerçekleşmemiştir.  

2017 Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %39,35 oranında azaldı.

 • 2017 yılı ilk iki ayında toplam 11.893 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 9.754 limited şirket, toplam sermayenin %41,07’sini, 2.006 anonim şirket ise %58,93’ünü oluşturmaktadır. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre

%39,35 oranında azalmıştır.

2017 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

OCAK

Sayı

1024

1

 

5.185

65

6.275

Sermaye (TL)

1.296.756.800

50000

 

683.713.625

 

1.980.520.425

ŞUBAT

Sayı

982

1

 

4.568

66

5.617

Sermaye (TL)

578.160.692

100.000

 

622.960.950

 

1.201.221.642

TOPLAM

Sayı

2.006

2

 

9.754

131

11.893

Sermaye (TL)

1.874.917.492

150.000

 

1.306.674.575

 

3.181.742.067

 

2017 Şubat ayında 1.598 şirket ve kooperatif ile 1.395 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2017 Şubat ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.598’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.086’si inşaat, 826’sı imalat sektöründedir.
 • 2017 Şubat ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.395’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 918’i inşaat, 470’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 264’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 130’u inşaat, 112’si imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 793’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 322’si inşaat, 203’ü imalat sektöründedir.

 

 

2017 Şubat ayında kurulan 66 Kooperatifin 31’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2017 Şubat ayında kurulan 66 Kooperatifin 31’i Konut Yapı Kooperatifidir. Ayrıca bu ay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Sulama Kooperatiflerinden 5’er adet kurulmuştur.
 • 2017 yılı ilk iki ayında kurulan 131 kooperatifin 61’i Konut Yapı Kooperatifi,14’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,  9’u da İşletme Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2017 Şubat ayında 409 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2017 Şubat ayında kurulan 409 yabancı ortaklı şirketin 159’u Suriye, 25’i İran ve 24’ü Irak ortaklı olarak kurulmuştur.

 

2017 yılı ilk iki ayında;

 • Kurulan yabancı ortaklı şirket sayısı 768’dir. Bu şirketlerin 302’si Suriye, 49’u İran ve 46’sı Irak ortaklıdır.
 • Kurulan 768 yabancı ortak sermayeli şirketin 86’sı anonim, 682’si limited şirkettir. Bu şirketlerin 100’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 59’u inşaat ve 49’u Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %82,96’sını yabancı sermayeli ortak payı oluşturmaktadır.

 

2017 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

OCAK

Sayı

29

330

359

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

12.040.000

61.055.000

73.095.000

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

9.481.000

51.621.350

61.102.350

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

78,75

84,55

83,59

ŞUBAT

Sayı

57

352

409

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

20.890.000

47.424.000

68.314.000

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

12.913.380

43.295.460

56.208.840

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

61,81

91,29

82,28

TOPLAM

Sayı

86

682

768

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

32.930.000

108.479.000

141.409.000

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

22.394.380

94.916.810

117.311.190

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

68.00

87,50

82,96

 

 

   

Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 21 Nisan 2017’dir.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.

 

Haber Resimleri