Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

OCAK AYINDA KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ

Tüm Haberler

 

2017 Ocak ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %28,89 artış oldu.

 • Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %28,89 artış olurken, kooperatif sayısında  %2,99 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında %1,58 azalış olmuştur.
 • Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %11,31, kooperatif sayısı %30,67 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı %31,14 artmıştır.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %0,73 artış oldu.

 • 2017 yılı Ocak ayında, 2016 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı %9,14 azalırken, kurulan kooperatif sayısı %10,17 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı    %7,81 artmıştır.
 • 2017 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2016 yılının aynı ayına göre %0,73, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %5,64 oranında artmıştır, kapanan kooperatif sayısı  %19,01 azalmıştır.

2017 Ocak Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

OCAK         2017

ARALIK          2016

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

OCAK         2016

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

 
 

Kurulan*

Şirket

6.210

4.818

28,89

6.835

-9,14

 

Kooperatif

65

67

-2,99

59

10,17

 

Ger.Kişi Tic.İşl.

5.176

5.259

-1,58

4.801

7,81

 

Tasfiye

Şirket

1.181

942

25,37

1.562

-24,39

 

Kooperatif

61

51

19,60

72

-15,27

 

Kapanan**

Şirket

1.929

1.733

11,31

1.915

0,73

 

Kooperatif

213

163

30,67

263

-19,01

 

Ger.Kişi Tic.İşl.

2.847

2.171

31,14

2.695

5,64

 

 

 • * Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir. 2017 yılı Ocak  ayında  5.176 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştur. Bu ay adi ortaklık kuruluşu olmamıştır.
 • * * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili ticaret sicil müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin  51. maddesinde belirtilen re’sen silinen işletmeleri kapsamamaktadır. 2017 yılı Ocak ayında 361 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

2017 Ocak ayında sadece Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • 2017 yılı Ocak ayında kurulan toplam 6.275 şirket ve kooperatifin %82,63’ü limited şirket, %16,32’si anonim şirket, %1,04’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %37,16’sı İstanbul,      %10,82’si Ankara, %6,71’i İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay sadece Ardahan ilinde şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 

2017 Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             % 73,08 oranında arttı.

 • 2017 Ocak ayında kurulan 5.185 limited şirket, toplam sermayenin %34,52’ini, 1.024 anonim şirket ise %65,48’ni oluşturmaktadır. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %73,08 oranında artmıştır.

2017 Yılı Ocak Ayı Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

ARALIK 2016

Sayı

975

 

 

3.843

67

4.885

Sermaye (TL)

483.584.839

 

 

660.686.700

 

1.144.271.539

OCAK 2017

Sayı

1.024

1

 

5.185

65

6.275

Sermaye (TL)

1.296.756.800

50.000

 

683.713.625

 

1.980.520.425

 

 

2017 Ocak ayında 2.029 şirket ve kooperatif ile 1.963 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2017 Ocak ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 2.029’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.085’si inşaat, 928’si imalat sektöründedir.
 • 2017 Ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.963’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.048’i inşaat, 778’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 675’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,  394’ü inşaat, 288’i imalat, sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.238’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 520’si inşaat, 290’ı imalat sektöründedir.

2017 Ocak ayında kurulan 65 Kooperatifin 30’u Konut Yapı Kooperatifidir.

 •  2017 Ocak ayında kurulan 65 Kooperatifin 30’u Konut Yapı Kooperatifi, 9’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 5’i İşletme Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 

 

2017 Ocak ayında 359 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2017 Ocak ayında kurulan 359 yabancı ortak sermayeli şirket içinde, 143 adet Suriye, 24 adet İran ve 22 adet Irak ortaklı şirketler ilk üç sırayı almıştır.
 • Kurulan 359 yabancı ortak sermayeli şirketin 29’u anonim, 330’u limited şirkettir. Bu şirketlerin 47’si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 28’i İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 19’u Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %83,59’u yabancı sermayeli ortak payı oluşturmaktadır.

2017 Yılı Ocak Ayında Kurulan Yabancı Ortak Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

OCAK

Sayı

29

330

359

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

12.040.000

61.055.000

73.095.000

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

9.481.000

51.621.350

61.102.350

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

78,75

84,55

83,59

 

* * * 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 2. Maddesi gereğince Yabancı Sermayeli Şirketler,                     ortaklarından en az birinin yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi veya yurtdışında ikamet eden T.C. vatandaşı olduğu şirketlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

 

 

Haber Resimleri