Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

NİSAN AYINDA KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ

Tüm Haberler

 

2017 Nisan ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,58 artış oldu.

 • Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,58, kooperatif sayısında %32,39 artış olup gerçek kişi ticari işletme sayısında  %4,93 azalış olmuştur.  
 • Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %9,75, kapanan kooperatif sayısı %47,17 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %6,61 oranında azalmıştır,

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %18,64 artış oldu.

 • 2017 yılı Nisan ayında, 2016 yılı Nisan ayına göre kurulan şirket sayısında %9,84,  kurulan kooperatif sayısında %23,68 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise %20,01 oranında artış olmuştur.
 • 2017 yılı Nisan ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre %18,64 kapanan kooperatif sayısı %5,41 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %5,69 oranında azalmıştır.

2017 yılının ilk dört ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre %6,78 azaldı.

 • 2017 yılının ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %6,78 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %3,14 gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %9,97 oranında artmıştır.
 •  Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %1,72 oranında artmış olup, kapanan kooperatif sayısı  %19,80 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı  %7,24 oranında azalmıştır.

2017 Nisan Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

NİSAN        2017

MART          2017

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

NİSAN         2016

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- NİSAN

  (4 Aylık)

2016

2017

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

6.353

6.075

4,58

5.784

9,84

25.947

24.189

-6,78

Kooperatif

94

71

32,39

76

23,68

287

296

3,14

Ger.Kişi Tic.İşl.

4.510

4.744

-4,93

3.758

20,01

16.632

18.291

9,97

Tasfiye

Şirket

694

894

-22,37

901

-22,97

4.420

3.708

-16,11

Kooperatif

72

41

75,61

86

-16,28

347

219

-36,89

Kapanan**

Şirket

732

667

9,75

617

18,64

4.021

4.090

1,72

Kooperatif

78

53

47,17

74

5,41

495

397

-19,80

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.144

1.225

-6,61

1.213

-5,69

7.585

7.036

-7,24

 

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2017 yılı Nisan ayında 919, Ocak-Nisan döneminde 4.492 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

 

2017 Nisan ayında Bartın ve Gümüşhane illerinde şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • 2017 yılı Nisan ayında kurulan toplam 6.447 şirket ve kooperatifin %80,67’si limited şirket,            %17,81’i anonim şirket, %1,46’sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %35,85’i İstanbul,

%10,90’ı Ankara, %6,55’i İzmir’de kurulmuştur.

 • Bu ay Bartın ve Gümüşhane illerinde şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 

2017 Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %48,36 oranında arttı.

 • 2017 yılı ilk dört ayında toplam 24.485 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 19.960 limited şirket, toplam sermayenin %47,26’sını 4.223 anonim şirket ise %52,74’ünü oluşturmaktadır. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre

%48,36 oranında artmıştır.

2017 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

ŞUBAT

Sayı

982

1

 

4.569

66

5.618

Sermaye (TL)

578.160.692

100.000

 

622.960.950

 

1.201.221.642

MART

Sayı

1.069

 

 

5.006

71

6.146

 

Sermaye (TL)

506.803.090

 

 

694.977.325

 

1.201.780.415

NİSAN

Sayı

1.148

4

 

5.201

94

6.447

Sermaye (TL)

870.224.298

170.000

 

912.575.050

 

1.782.969.348

TOPLAM

Sayı

4.223

6

 

19.960

296

 

24.485

Sermaye (TL)

3.251.944.880

320.000

 

2.913.826.950

 

 

6.166.091.830

 

 

2017 Nisan ayında 1.842 şirket ve kooperatif ile 1.512 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2017 Nisan ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.842’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.298’ü inşaat, 934’ü imalat sektöründedir.
 • 2017 Nisan ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.512’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.233’ü inşaat, 593’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 235’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 148’i inşaat, 109’u imalat  sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 551’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 151’i inşaat, 117’si imalat sektöründedir.

 

 

 

2017 Nisan ayında kurulan 94 Kooperatifin 34’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2017 Nisan ayında kurulan 94 Kooperatifin 34’ü Konut Yapı Kooperatifi, 14’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 12’si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.
 • 2017 yılının ilk dört ayında kurulan 296 kooperatifin 131’i Konut Yapı Kooperatifi, 38’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 25’i Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2017 Nisan ayında 586 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2017 Nisan ayında kurulan 586 yabancı ortak sermayeli şirketin 193’ü Suriye, 90’ı Türkiye, 35’i Irak ortaklı olarak kurulmuştur.

 

2017 yılı ilk dört ayında;

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 1.793’tür. Bu şirketlerin 677’si Suriye, 118’i İran, 106’sı Irak ortaklıdır.
 • Kurulan 1.793 yabancı ortak sermayeli şirketin 243’ü anonim, 1.550’si limited şirkettir. Bu şirketlerin 198’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 158’i İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 132’si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 80,63’ü yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2017 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

ŞUBAT

Sayı

57

352

409

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

20.890.000

47.424.000

68.314.000

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

12.913.380

43.295.460

56.208.840

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

61,81

91,29

82,28

MART

Sayı

62

377

439

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

83.530.000

59.541.525

143.071.525

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

50.237.500

50.171.035

100.408.535

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

60,14

84,26

70,18

 

Sayı

95

491

586

NİSAN

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

97.470.000

76.932.000

174.402.000

 

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

91.905.050

60.388.975

152.294.025

 

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

94,29

78,5

87,32

TOPLAM

Sayı

243

1550

1.793

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

213.930.000

244.952.525

458.882.525

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Sermaye Toplamı (TL)

164.536.930

205.476.820

370.013.750

Yabancı Sermaye Oranı (%)

76,91

83,88

80,63

 

.

 

   

  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 16 Haziran 2017’dir.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.

 

Haber Resimleri