Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

KASIM AYINDA KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

Tüm Haberler

 2016 Kasım ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %3,99 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında %3,99, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %12,46, kurulan kooperatif sayısında %37,50 oranlarında artış olmuştur.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %9,16, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %33,20 artış ve kapanan kooperatif sayısında %16,81 oranlarında azalış olmuştur.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre % 47,80 artış oldu.

 • 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısında %1,28 oranında, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %0,97 ve kurulan kooperatif sayısında %4,76 oranında artış olmuştur.
 • 2016 yılı Kasım ayında, kapanan şirket sayısı 2015 yılı yılının aynı ayına göre %47,80, kapanan kooperatif sayısında %10,59 oranında ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %83,32 oranında artış olmuştur.

2016 yılı ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre %2,79 azaldı.

 • 2016 yılının 11 aylık döneminde, 2015 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %2,79, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %12,50 ve kurulan kooperatif sayısında %14,56 oranında azalış olmuştur. 
 • Aynı dönemler için kapanan şirket sayısı %9,53, kapanan kooperatif sayısında %18,16 oranında azalış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %1,68 artış gözlenmiştir.

 

2016 Ekim Ayı Genel Görünümü

İlan Türü

Şirket Türü

KASIM

2016

EKİM

2016

Bir Önceki

Aya Göre

Değişim (%)

KASIM

2015

Bir Önceki

Yıla Göre

Değişim (%)

OCAK-KASIM Arası

2015

2016

Değişim (%)

Kurulan

Şirket

5.526

5.314

3,99

5.456

1,28

60.583

58.891

-2,79

Kooperatif

66

48

37,5

63

4,76

824

704

-14,56

Gerçek Kişi Tic. İşl.

3.429

3.049

12,46

3.396

0,97

41.957

36.713

-12,5

Tasfiye

Şirket

667

1.157

-42,35

1.138

-41,39

10.566

10.923

3,38

Kooperatif

40

72

-44,44

99

-59,6

1.467

1.381

-5,86

Kapanan

Şirket

1.073

983

9,16

726

47,8

10.285

9.305

-9,53

Kooperatif

94

113

-16,81

85

10,59

1.377

1.127

-18,16

Gerçek Kişi Tic. İşl. *

2.363

1.774

33,2

1.289

83,32

17.151

17.439

1,68


* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir. 2016 yılı Kasım ayında 3.429 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştur, hiç adi ortaklık yapılmamıştır.    
* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicilİ Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini kapsamamaktadır. 2016 yılı Kasım ayında 282, Ocak-Kasım döneminde 9.320 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

 

2016 Kasım ayında şirket kuruluşu gerçekleşmeyen il yoktur. Buna karşılık Bayburt, Bartın ve Ardahan’da 1’er şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2016 yılı Kasım ayında kurulan toplam 5,592 şirket ve kooperatifin %80,22’si limited şirket,            %18,55’i anonim şirket, %0,1’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %37,82’si İstanbul, %10,87’si Ankara, %6,26’si İzmir’de kurulmuştur.

 

2016 Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             2,88 katı artmıştır.

 • 2016 yılı ilk 11 ayında toplam 59.595 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 47.605 limited şirket, toplam sermayenin %36,01’ini, 11.272 anonim şirket ise %63,97’sini oluşturmaktadır. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre

2,88 katı artmıştır.

2016 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

 

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

 

OCAK-EYLÜL

Sayı

9.278

12

 

38.761

590

48.641

 

Sermaye (TL)

8.006.088.731

2.015.002

 

4.670.340.605

 

12.678.444.338

 

EKİM

Sayı

955

1

 

4.358

48

5.362

 

Sermaye (TL)

344.754.633

5.000

 

526.311.000

 

871.070.633

 

KASIM

Sayı

1.039

1

 

4.486

66

5.592

 

Sermaye (TL)

1.925.703.796

0

 

588.430.075

 

2.514.133.871

 

TOPLAM

Sayı

11.272

14

 

47.605

704

59.595

 

Sermaye (TL)

10.276.547.160

2.020.002

 

5.785.081.680

 

16.063.648.842

 
 

 

2016 Kasım ayında 1.668 şirket ve kooperatif toptan ve perakende ticaret sektöründe, 1.025’i inşaat sektöründe kuruldu.

 • 2016 Kasım ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.668’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.025’i inşaat, 802’si imalat sektöründedir.
 • 2016 Kasım ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.101’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.081’i inşaat, 346’sı imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 360’ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 157’si inşaat, 153’ü eğitim sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.000’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 372’si inşaat, 248’i imalat sektöründedir.

 

 

 

 

2016 Kasım ayında kurulan 66 Kooperatifin 32’si Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2016 Kasım ayında kurulan 66 Kooperatifin 32’i Konut Yapı Kooperatifi olup, 8’i Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, 6’sı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 4’ü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.
 • 2016 yılının ilk 11 ayında kurulan 704 kooperatifin 314’ü Konut Yapı Kooperatifi, 87’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 54’ü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile 50’si Sulama Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2016 Kasım ayında 421 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2016 Kasım ayında kurulan 421 yabancı ortak sermayeli şirketin 148’i Suriye ortaklı olup, İran sermayeli 38 adet ve Irak ve Suudi Arabistan sermayeli 27 şirket kurulmuştur.

 

2016 yılı ilk 11 ayında;

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 4.155’tir. Bu şirketlerin 1.642’si Suriye, 273’ü İran, 267’si Irak,  ortaklıdır.
 • Kurulan 4.155 yabancı ortak sermayeli şirketin 552’si anonim, 3.603’ü limited şirkettir. Bu şirketlerin 433'ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 400’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret ve 270’i Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 89,08’ni yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2016 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

OCAK-EYLÜL

Sayı

452

2930

3.382

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

347.262.050

459.612.425

806.874.475

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

303.718.696

421.185.603

724.904.299

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

87,46

91,64

89,84

EKİM

Sayı

38

314

352

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

25.200.000

48.422.000

73.622.000

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

15.410.200

45.296.160

60.706.360

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

61,15

93,54

82,46

 

KASIM

 

Sayı

62

359

421

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

20.130.000

44.864.000

64.994.000

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

17.743.000

38.892.636

56.635.636

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

88,14

86,69

87,14

TOPLAM

Sayı

552

3603

4.155

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

392.592.050

552.898.425

945.490.475

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

336.871.896

505.374.399

842.246.295

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

85,81

91,40

89,08  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 20 Ocak 2017’dir.Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

 

Haber Resimleri