Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

DEMİRCİ TİCARET VE SANAYİODASI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Tüm Haberler

Odamızda “Tescil Yetkilisi”ve oda sicilde  görevlendirilmek üzere 1(Bir) adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

Alımı yapılacak personelde aranan Genel ve Özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Şartlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 30 (Otuz) yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adaylarda Askerliğini yapmış yada askerlikten muafolmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümlerince belirtilen göreve alınma şartlarına haiz olmak.
 • 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Alımı yapılacak Personel Asgari Ücret + %10 (On) fazla maaş ile çalıştırılacaktır.

Özel Şartlar:

 • Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren tercihen, İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Dış Ticaret veya Uluslararası İlişkiler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak.
 • ÖSYM tarafından en son yapılan KPSSLisans Sınavından en az 70 (Yetmiş) puanı almış olmak.
 • MS Office Programları, Veri tabanı ve Network Programlarını, Grafik Tasarım programlarını kullanabilen, evrak yönetimi ve dosyalama bilgisine sahip olmak.
 • Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak.
 • En az B Sınıf Sürücü Belgesine sahip olmak ve seyahat engeli bulunmamak
 • Mevzuatları takip edebilecek, sorumluluk alabilecek, koordinasyon becerisi yüksek, İnsan ilişkilerinde, takım çalışmasında başarılı ve uyumlu olmak, gerektiğinde esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek özveriye ve sorumluluğa sahip olmak.
 • Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek ruhsal veya bedensel engeli bulunmamak.
 • Demirci  İlçe Merkezinde ikamet etmek.
 • Tercihen proje yazımı ve takibi konusunda deneyimli olmak
 • yabancı dil olarak İngilizce bilmek.

 

 

Başvuruda İstenen Belgeler:

 • Başvuru Formu (Mesai saatleri içinde Demirci TSO Genel Sekreterlik Makamından veya web sitemizden temin edilebilir.)
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Diploma sureti veya onaylı fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı sureti
 • Erkek adaylar için Terhis Belgesi sureti veya muafiyet belgesi.
 • Sürücü Belgesi sureti
 • Sabıka Kaydı
 • ÖSYM tarafından en son yapılan KPSS Lisans Sınav Sonuç Belgesi Sureti
 • Yerleşim yeri belgesi.

Başvuru:

 • Hacıhasan Mh.Hükümet cd.no:52 Demirci/MANİSA Adresindeki Demirci  TSO Genel Sekreterlik Makamına istenilen belgelerin Kapaklı Dosya içinde A4 Zarf içindeağızı kapalı olarak teslim edilmesiyle yapılacaktır.Eksik evrak getiren adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Müracaatların son tarihi; 10.08.2022 Çarşamba günü saat: 17.00’dir.

 

Not:

 • Personel alımı konusunda Demirci TSO Yönetim Kurulu tarafından verilen bu alım ilanını sürdürmek, sonuçlandırmak, iptal etmek veya ilanda geçen hususları değiştirme hakkı Yönetim Kurulunun yetkisindedir.
 • Başvuru yapmış olan adaylara, başvuruların sona erdiği tarihten ve dosyalarının incelenmesinden sonra başvuru Formunda belirtikleri iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılarak Sözlü Sınava (Mülakat) davet edilecektir.
 • Demirci TSO tarafından oluşturulacak olunan komisyon tarafından yapılacak Sözlü Sınav (Mülakat) sonucu 1 Asil, 1 Yedek belirlenecek ve belirlenen Adaylara iletişim bilgilerinden kendilerine duyurulacaktır.
 • Belirlenen Asil aday 15.08.2022 Pazartesi gününden itibaren 10 (On) günlük Oryantasyona alınacak ve Oryantasyon sonucuna göre sözleşme imzalanıp işbaşı yaptırılacaktır.

Başvuru Formu

 

       https://demircitso.org.tr/assets/upload/media/file/media62eb75f726b4e.doc

FOTOĞRAF

DEMİRCİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

İŞ BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

Başvuru Tarihi            : …. /…. /2022

 

Başvurulan Pozisyon        : Tescil Yetkilisi ve Oda sicil memuru

 

 

A. KİŞİSEL BİLGİLER

 

 

Adınız

 

Doğum Yeriniz

 

Soyadınız

 

Doğum Tarihiniz

 

Cinsiyetiniz

Bayan                      Erkek

Uyruğunuz

TC                            Diğer    ……….

İkametgâh Adresiniz

 

Telefon Numaranız

Ev:

Cep Telefonu:

E-posta adresiniz

                                       @

Askerlik Durumunuz

Tamamlandı

Terhis Tarihi

 

Muaf

Tarih

 

 

Muafiyet Nedeni

 

Sürücü belgeniz var mı?

B                C              D               E              F              Yok

Medeni Durumunuz

Evli                Bekar

Eşinizin Mesleği

 

Seyahate Engel Durumunuz Var mı ?

Evet               Hayır

 

Çocuk Sayısı

 

 

Okul AdıBölümüBaşlangıç TarihiMezuniyet Tarihiİlköğretim

 

 

 

 

 

Lise

 

 

 

 

Ön Lisans

 

 

 

 

Lisans (1)

 

 

 

 

Lisans (2)

 

 

 

 

Y. Lisans

 

 

 

 

Doktora

 

 

 

 

B. EĞİTİM BİLGİLERİ

 

Dil

Okuma

Yazma

Konuşma

OrtaİyiÇok iyiOrtaİyiÇok iyiOrtaİyiÇok iyi1-2- C. YABANCI DİL BİLGİSİ

 

 

 

 

D. BİLGİSAYAR BİLGİSİ

 

Program

Çok İyi

İyi

Orta

Az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. İŞ TECRÜBESİ (Sondan başa doğru)

 

Firma/Kurum Adı

Göreviniz

Giriş Tarihi

Çıkış Tarihi

Ayrılma Sebebi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. KATILDIĞINIZ KURS / SEMİNER/ SERTİFİKA

 

Konu

Kurum

Süre

Tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. DİĞER BİLGİLER

 

Herhangi bir sağlık probleminiz var mı?

Hayır             Evet               Varsa Açıklayınız:

Mahkûmiyet durumunuz var mı?

Hayır             Evet               Varsa Açıklayınız:

Size ulaşamadığımızda haber verilecek kişinin;

Adı-Soyadı

Yakınlığı

Telefonu

 

 

 

 

 

 

Bu İş Başvuru Formundaki verdiğim bilgilerin tam ve doğru olduğunu, zamanla değişecek bilgilerimi en geç on gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, gerçek dışı beyanımla işe alınmam halinde bu durumun anlaşılmasıyla herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağımı ve bu nedenle işverenin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.

 

 

                                            İsim Soyisim

                                                  İmza

 

 

Haber Resimleri