Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

2020 OCAK AYINDAKİ EKONOMİK GELİŞMELER VE ÖZET RAPORLAR

Tüm Haberler

 

MANİSA ODA VE BORSALAR

TÜRKİYE EKONOMİSİ ve MANİSA İLE İLGİLİ ÖZET RAPORLAR

   Ülkemiz ve Manisa ile ilgili 12 Şubat2020tarihine kadar gerçekleşen bazı ekonomik gelişmeler ile ilgili özet rapordur. Bu rapor TEPAV tarafından sunulan ve ilgili kurumların sundukları raporlardan oluşturulmuştur.  

 

   Prof.Dr. Hüseyin AKTAŞ 

Prof.Dr. Mahmut KARĞIN

Manisa TOBB Akademik Danışmanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özetin Özeti (Ocak 2020):

1. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,15, aylık %1,35 arttı.

2.İşsizlik oranı %13,3 seviyesinde gerçekleşti: Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1 puanlık artış ile %13,3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile %15,4 oldu.

3. Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2019:Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %0,9 arttı.

 

4.Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2019: Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı.

5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2019: Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

 

6. Dış Ticaret Endeksleri, Aralık 2019: İhracat birim değer endeksi %1,1 azaldı. İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,4 ve yakıtlarda %7,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,1 azaldı.

 

7. 2019 Aralık Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri: 2019 yılı Aralık ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %1,53 oranında artış oldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ocak 2020 Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2020 tarihinde yayımlandı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,15, aylık %1,35 arttı


TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2020


Yıllık en düşük artış %2,14 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,66 ile eğlence ve kültür, %6,00 ile giyim ve ayakkabı ve %7,51 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, %15,11 ile eğitim ve %15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. 

 

 

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2020
Aylık en yüksek azalış %6,65 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,44 ile ev eşyası, %0,25 ile haberleşme ve %0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %3,96 ile sağlık oldu.


TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2020
Ocak 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 125 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 25 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 268 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İşgücü İstatistikleri, Kasım 2019: İşsizlik oranı %13,3 seviyesinde gerçekleşti


Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1 puanlık artış ile %13,3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile %15,4 oldu.

İstihdam oranı %45,6 oldu


İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık azalış ile %45,6 oldu.


Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,3'ü tarım, %20,4'ü sanayi, %5,6'sı inşaat, %56,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.


İşgücüne katılma oranı %52,5 olarak gerçekleşti


İşgücü 2019 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 182 bin kişi artarak 32 milyon 477 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %52,5 olarak gerçekleşti.


Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Kasım 2018, Kasım 2019

 

Kayıt dışı çalışanların oranı %33,8 oldu


Kasım 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak %33,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %22,8 oldu.


Kamu istihdamı %6,7 arttı


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2019 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre %6,7 oranında artarak 4 milyon 644 bin kişi oldu.


15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %13,6, istihdam oranı %50,2 oldu.


15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,0 puan artışla, %13,6, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık artışla %15,5 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,9 puanlık azalışla %50,2, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık azalışla %58,1 oldu.Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-64 yaş, (%), Kasım 2018, Kasım 2019 

Genç nüfusta işsizlik oranı %24,5, istihdam oranı %32,6 oldu


15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artışla, %24,5, istihdam oranı ise 0,7 puan azalarak %32,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık azalışla %43,2 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık artışla %25,2 seviyesinde gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, (%), Kasım 2018, Kasım 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2019:  Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %0,9 arttı


Gayrisafi Yurt İçi Hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,9 arttı.


Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %11,5 artarak 1 trilyon 145 milyar 99 milyon TL oldu.


Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %3,8, sanayi sektörü %1,6 arttı ve inşaat sektörü %7,8 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %0,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,4 arttı.

 

 

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları %1,5 arttı


Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %1,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %7 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %12,6 azaldı.Mal ve hizmet ihracatı %5,1 mal ve hizmet ithalatı ise %7,6 arttı


Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %5,1 ithalatı ise %7,6 arttı.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2019: Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı.


Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.

Sanayi üretimi aylık %0,7 arttı


Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.

 

5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2019: Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu

 

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun %50,8'ini erkekler, %49,2'sini kadınlar oluşturdu.

 

Nüfus artış hızı, binde 13,9 oldu

 

Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14,7 iken, 2019 yılında binde 13,9 oldu.

 

Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı, 2007-2019

 


İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,8 oldu

 

Türkiye'de 2018 yılında %92,3 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2019 yılında %92,8 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7,7'den %7,2'ye düştü.

 

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 519 bin 267 kişi oldu

 

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun %18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.

 

 

 

 

En fazla nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2019

 

 

Nüfusu en az olan il 84 bin 660 kişi ile Tunceli oldu

  

En az nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2019

 


Nüfus piramidindeki yapısal değişim devam etti

 

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2019 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.

 

Nüfus piramidi, 2007, 2019

 


Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 32,4'e yükseldi

 

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

 

Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldiği görüldü.

 

Cinsiyete göre ortanca yaş, 2007-2019

 


Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa oldu

 

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti.

 

 

Kadınlarda ve erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop oldu

 

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 39,5 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 19,7 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 42,1 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şırnak 20,5 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.

 

En yüksek ve en düşük ortanca yaşa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2019

 


Çalışma çağındaki nüfusun oranı %67,8 oldu

 

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2019 yılında %67,8'e yükseldi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %23,1'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %9,1'e yükseldi.

 

Yaş gruplarına göre nüfus oranı, 2007, 2019

 


 

 


Türkiye'de kilometrekareye 108 kişi düşerken İstanbul'da 2 bin 987 kişi düştü

 

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

 

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

 

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 320 olarak gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dış Ticaret Endeksleri, Aralık 2019: İhracat birim değer endeksi %1,1 azaldı


İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %5,4 ve yakıtlarda %7,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,1 azaldı.


İhracat birim değer endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %2,0 azaldı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre %4,2 azaldı.


İhracat miktar endeksi %7,4 arttı


İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %2,0, yakıtlarda %40,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,0 azaldı.
 
İhracat miktar endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %3,9 arttı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre %6,8 arttı.


 
İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Aralık 2019


[2010=100]İthalat birim değer endeksi %6,2 azaldı


İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %17,4, yakıtlarda %6,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,1 azaldı.


İthalat birim değer endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %6,7 azaldı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre %4,5 azaldı.


İthalat miktar endeksi %22,5 arttı


İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %50,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %33,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %21,9 artarken, yakıtlarda %0,9 azaldı.


İthalat miktar endeksi 2019 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %18,9 arttı. Endeks, 2019 yılında bir önceki yıla göre %4,8 azaldı.


İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Aralık 2019


[2010=100]


Dış ticaret endeksleri, Aralık 2019


[2010=100]


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %0,6 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Kasım ayında 167,6 olan ihracat miktar endeksi %0,6 artarak, 2019 Aralık ayında 168,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Aralık ayında 157,6 olan ihracat miktar endeksi %7,4 artarak, 2019 Aralık ayında 169,4 oldu.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %1,0 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Kasım ayında 131,6 olan ithalat miktar endeksi %1,0 artarak, 2019 Aralık ayında 133,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Aralık ayında 118,1 olan ithalat miktar endeksi %19,8 artarak, 2019 Aralık ayında 141,4 oldu.


 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Aralık 2019


[2010=100]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 2019 Aralık Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri: 2019 yılı Aralık ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %1,53 oranında artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %1,53 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %44,97 kurulan kooperatif sayısı %0,98 oranında artmıştır. 
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %112,66 kapanan kooperatif sayısında %30,88 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %28,15 oranında artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %23,49 oranında artış oldu.

 • 2019 yılı Aralık ayında, 2018 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket sayısı %23,49 kurulan kooperatif sayısı %21,18 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %6,12 oranında azalmıştır.

2019 yılında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılına göre %17,10 oranında azaldı.

 • 2019 yılında 2018 yılına göre kapanan şirket sayısı %5,04 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %0,36 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %17,10 oranında azalış gözlenmiştir.

2019Aralık Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

ARALIK 2019

KASIM

2019

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

ARALIK 2018

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- ARALIK

  (12 Aylık)

2018

2019

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

7.849

7.731

1,53

6.356

23,49

85.279

84.102

-1,38

Kooperatif

103

102

0,98

85

21,18

1.070

1.161

8,50

Ger.KişiTic.İşl.

3.127

2.157

44,97

3.331

-6,12

35.111

24.459

-30,34

Tasfiye

Şirket

1.609

1.071

50,23

1.504

6,98

12.443

13.020

4,64

Kooperatif

72

45

60,00

62

16,13

815

832

2,09

Kapanan**

Şirket

2.201

1.035

112,66

2.049

7,42

12.564

13.197

5,04

Kooperatif

89

68

30,88

137

-35,04

1.029

853

-17,10

Ger.KişiTic.İşl.

1.853

1.446

28,15

1.774

4,45

18.976

19.044

0,36

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2019 yılı Aralık  ayında 347,  Ocak-Aralık döneminde 14.992 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

2019 yılı Aralık ayında Tunceli’de şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • 2019 yılı Aralık ayında kurulan toplam 7.952 şirket ve kooperatifin %83,92’si limited şirket, %14,79’u anonim şirket, %1,30’u ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %41,34’ü İstanbul,

%10,06’sı Ankara, %6,75’i İzmir’de kurulmuştur.

 • Bu ay tüm Tunceli’de şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 

2019 Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre%175,41 oranında arttı.

 

 • 2019 yılında toplam 85.263 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 72.641 limited şirket, toplam sermayenin %72,12’sini, 11.447 anonim şirket ise %27,88’ini oluşturmaktadır. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre %175,41 oranında artmıştır.

2019 Aralık Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

 

 

EKİM

2019

Sayı

1.137

1

 

7.214

112

8.464

 

Sermaye (TL)

1.770.925.054

1.000.000

 

2.263.546.000

 

4.035.471.054

 

KASIM 2019

Sayı

1.084

 

 

6.647

102

7.833

 

Sermaye (TL)

892.348.393

 

 

2.137.879.000

 

3.030.227.393

 

ARALIK 2019

Sayı

1.176

 

 

6.673

103

7.952

 

Sermaye (TL)

6.019.325.701

 

 

2.326.375.050

 

8.345.700.751

 

2019 TOPLAM

Sayı

11.447

14

 

72.641

1.161

85.263

 

Sermaye (TL)

15.240.739.586

5.265.000

 

22.467.266.825

 

37.713.271.411

 

                   
 

 

2019 Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 2.742’si ticaret,  1.185’i imalat ve 763’ü inşaat sektöründe kurulmuştur.  1.230 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2019 Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 2.742’si ticaret,  1.185’i imalat ve 763’ü inşaat sektöründe kurulmuştur.2019 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.230’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 618’i inşaat, 415’i imalat sektöründedir.

 

 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 752’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 371’i inşaat, 256’sı imalat sektöründedir.

 

 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 734’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 398’i inşaat,  179’u imalat sektöründedir.

2019 Aralık ayında kurulan 103 Kooperatifin 45’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2019 Aralık ayında kurulan 103 Kooperatifin 45’i Konut Yapı Kooperatifi, 16’şar adet olmak üzere İşletme Kooperatifi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 7’si ise Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olarak kurulmuştur.
 • 2019 yılında kurulan 1.161 kooperatifin 468’i Konut Yapı Kooperatifi, 188’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 162’si İşletme Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 

2019 yılı Aralık ayında 968 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 

 • 2019 yılı Aralık ayında kurulan 968 yabancı ortak sermayeli şirketin 548’i Türkiye, 82’si İran, 31’i Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.

 

 • Kurulan 968 yabancı ortak sermayeli şirketin 99’u anonim, 869’u limited şirkettir. 2019 yılında kurulan şirketlerin 1.480’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 772’si Gayrimenkul acenteleri, 646’sı Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

 

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 83,25’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

 

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

EKİM

2019

Sayı

116

1.067

1.183

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

1.046.802.600

373.758.050

1.420.560.650

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

1.007.029.000

282.440.388

1.289.469.388

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

96,27

75,57

90,77

KASIM 2019

Sayı

101

883

984

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

191.805.000

330.972.000

522.777.000

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

167.474.250

268.727.150

436.201.400

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

87,31

81,19

83,44

ARALIK 2019

Sayı

99

869

968

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

99.602.748

330.778.500

430.381.248

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

76.738.389

249.259.800

325.998.189

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

77,04

75,36

75,75

TOPLAM

Sayı

1.149

11.485

12.634

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

1.977.061.666

3.775.768.050

5.752.829.716

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

1.666.999.503

3.122.001.478

4.789.000.981

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

84,27

82,70

83,25

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

                    Anonim, Limited, Kooperatif, Komandit, Kollektif  Şirket  toplamları

                    Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

 

 

 

 

Haber Resimleri