Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

2019 YILI AİDATLARININ SON ÖDEME TARİHİ 30 HAZİRAN 2019

Tüm Haberler

Sayın Üyelerimiz

5174 Sayılı Kanun’da;

“Madde 5 - Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

Madde 6 - Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.

Madde 9 - Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidata 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.”

hükümleri yer almakta olup, üyelerimizin herhangi bir gecikme zammına meydan vermemek için aidat ve munzam aidatlarını zamanında ödemeleri faydalarına olacaktır.

Haber Resimleri