Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

2018 Ocak Ayında Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ve Aylık Ekonomik Özet

Tüm Haberler

 

2018 Ocak ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %61,04 artış oldu.

 • Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %61,04, kooperatif sayısında  %24,68 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında %25,40 artış olmuştur.
 • Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %9,73, kooperatif sayısı %39,19 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı %64,50 artmıştır.

2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısında %53,54 artış oldu.

 • 2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı %53,54, kurulan kooperatif sayısı %47,69 artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı    %4,62 azalmıştır.
 • 2018 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre %14,62 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %1,48 oranında, kapanan kooperatif sayısı  %3,29 azalmıştır.

2018 Ocak Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

OCAK 2018

ARALIK 2017

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

OCAK   2017

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

 
 

Kurulan*

Şirket

9.535

5.921

61,04

6.210

53,54

 

Kooperatif

96

77

24,68

65

47,69

 

Ger.Kişi Tic.İşl.

4.937

3.937

25,40

5.176

-4,62

 

Tasfiye

Şirket

1.483

1.323

12,09

1.181

25,57

 

Kooperatif

54

61

-11,48

61

-11,48

 

Kapanan**

Şirket

2.211

2.015

9,73

1.929

14,62

 

Kooperatif

206

148

39,19

213

-3,29

 

Ger.Kişi Tic.İşl.

2.803

1.704

64,50

2.845

-1,48

 

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

 * *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2018 yılı Ocak ayında 725, gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

.

2018 yılı Ocak ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2018 yılı Ocak ayında kurulan toplam 9.631 şirket ve kooperatifin %82,69’u limited şirket,            %16,31’i anonim şirket, %1,00’ı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,94’ü İstanbul, %10,13’ü Ankara, %6,84’ü İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 

2018 Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %22,11 oranında arttı.

 • 2018 yılı Ocak ayında 9.631 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 7,964 limited şirket, toplam sermayenin %57,76’sını 1.571 anonim şirket ise %42,24’ünü oluşturmaktadır. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre %22,11 oranında artmıştır.

2018 Ocak Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

ARALIK

2017

Sayı

1.025

 

 

4.896

77

5.998

Sermaye (TL)

781.834.057

 

 

720.784.425

 

1.502.618.482

OCAK

2018

Sayı

1.571

 

 

7.964

96

9.631

 

Sermaye (TL)

775.104.151

 

 

1.059.740.925

 

1.834.845.076

 

 

2018 Ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 2.940’ı ticaret,  1.379’u imalat ve 1.323’ü inşaat sektöründe kurulmuştur.  2.016 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2018 Ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 2.940’ı ticaret,  1.379’u imalat ve 1.323’ü inşaat sektöründe kurulmuştur.  2.016 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründedir.
 • 2018 Ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 2.016’sı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 908’ü inşaat,  633’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 787’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 427’si inşaat, 275’ imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.232’s toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 464’ü inşaat, 254’ü imalat sektöründedir.

 

 

2018 Ocak ayında kurulan 96 Kooperatifin 41’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2018 Ocak ayında kurulan 96 Kooperatifin 41’i Konut Yapı Kooperatifi, 10’u Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve  8’er adet olmak üzere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 

 2018 yılı Ocak ayında 844 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2018 yılı Ocak ayında kurulan 844 yabancı ortak sermayeli şirketin 427’si Türkiye, 118’i Suriye, 84’ü Suudi Arabistan ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 844 yabancı ortak sermayeli şirketin 109’u anonim, 735’i limited şirkettir. Bu şirketlerin 120’si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 63’ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 57’si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 78,25’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

OCAK

2018

Sayı

109

735

844

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

53.117.870

143.898.050

197.015.920

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

44.427.220

109.730.100

154.157.320

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

83,64

76,26

78,25

 

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

       ÖZETİN ÖZETİ :

 • Aralık ayında Türkiye (TR) Geneli Sanayi Üretim Endeksi bir önceki aya (Kasım 2017) göre yüzde 0,9 artış göstermiştir. 137,6’dan 138,9’ a yükselmiştir. Yılın en yüksek düzeyi. Ekonomi açısından oldukça olumlu bir gelişme.

 

 • İşsizlik oranı toplamda yüzde 10,3; kadınlarda yüzde 13,4; erkeklerde ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

 

 • TÜFE son 14 Yılın en yüksek Ocak ayı oranı sıralamasında 3. Olmuştur. (2004 = 10,59; 2012=10,61 ve 2018 Ocak = 10,35).

 

 • Açılan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %53 artmış, kapanan şirket sayısı da bir önceki aya göre %14 artmıştır.

 

 

 

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.

 

Haber Resimleri