Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

2017 Temmuz Ayında Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

Tüm Haberler

 2017 Temmuz ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %12,72 azalış oldu.

 • Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %12,72, kooperatif sayısında %14,94 gerçek kişi ticari işletme sayısında  %15,98 azalış olmuştur.  
 • Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %7,28, kapanan kooperatif sayısı %26,04 artışmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %0,13 oranında azalmıştır.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %112,89 artış oldu.

 • 2017 yılı Temmuz ayında, 2016 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısında %67,91,  kurulan kooperatif sayısında %76,19 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında  %60,81 oranında artış olmuştur.
 • 2017 yılı Temmuz ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre %112,89 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %38,92 kapanan kooperatif sayısı %34,44 oranında artmıştır.

2017 yılının ilk yedi ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre %4,06 arttı.

 • 2017 yılının ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %4,06  kurulan kooperatif sayısı %12,73  kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %13,59 oranında artmıştır.
 •  Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %19,99 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %2,12 oranında artmış olup, kapanan kooperatif sayısı  %9,30 oranında azalmıştır.

2017 Temmuz Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

TEMMUZ 2017

HAZİRAN          2017

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

TEMMUZ 2016

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- TEMMUZ

  (7 Aylık)

2016

2017

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

5.195

5.952

-12,72

3.094

67,91

39.876

41.494

4,06

Kooperatif

74

87

-14,94

42

76,19

487

549

12,73

Ger.Kişi Tic.İşl.

2.835

3.374

-15,98

1.763

60,81

25.116

28.530

13,59

Tasfiye

Şirket

676

995

-32,06

663

1,96

7.143

6.092

-14,71

Kooperatif

174

143

21,68

192

-9,38

966

611

-36,75

Kapanan**

Şirket

1.090

1.016

7,28

512

112,89

5.824

6.988

19,99

Kooperatif

121

96

26,04

90

34,44

753

683

-9,30

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.567

1.569

-0,13

1.128

38,92

11.192

11.429

2,12

 

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2017 yılı Temmuz ayında 762, Ocak-Temmuz döneminde 7.154 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

 

2017 Temmuz ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2017 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 5.269 şirket ve kooperatifin %80,32’si limited şirket,            %18,28’i anonim şirket, %1,40’ı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %36,17’si İstanbul, %11,60’ı Ankara, %6,28’i İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 

2017 Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %1,85 oranında arttı.

 • 2017 yılı ilk yedi ayında toplam 42.043 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 34,127 limited şirket, toplam sermayenin %46,75’ini 7.358 anonim şirket ise %53,25’ini oluşturmaktadır. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre

%1,85 oranında artmıştır.

2017 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

MAYIS

Sayı

1.109

1

 

5.048

92

6.250

Sermaye (TL)

1.090.367.903

1.000

 

776.179.000

 

1.866.547.903

HAZİRAN

Sayı

1.063

2

 

4.887

87

6.039

 

Sermaye (TL)

613.448.740

70.000

 

710.047.250

 

1.323.565.990

TEMMUZ

Sayı

963

 

 

4.232

74

5.269

Sermaye (TL)

744.055.071

 

 

603.941.300

 

1.347.996.371

TOPLAM

Sayı

7.358

9

 

34.127

549

42.043

Sermaye (TL)

5.699.816.593

391.000

 

5.003.994.500

 

10.704.202.093

 

 

2017 Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin 1.588’i ticaret,  1.009’u inşaat ve 695’i imalat sektöründe kurulmuştur. 857 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2017 Temmuz ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.588’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.009’u inşaat, 695’i imalat sektöründedir.
 • 2017 Temmuz ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 857’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 832’si inşaat,  274’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 376’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 236’sı inşaat, 151’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 679’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 234’ü inşaat, 157’si imalat sektöründedir.

 

2017 Temmuz ayında kurulan 74 Kooperatifin 33’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2017 Temmuz ayında kurulan 74 Kooperatifin 33’ü Konut Yapı Kooperatifi, 13’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 7’si İşletme Kooperatifi olarak kurulmuştur.
 • 2017 yılının ilk yedi ayında kurulan 549 kooperatifin 238’i Konut Yapı Kooperatifi, 75’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 50’si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2017 Temmuz ayında 476 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2017 Temmuz ayında kurulan 476 yabancı ortak sermayeli şirketin 154’ü Suriye, 70’i Türkiye, 35’i İran ortaklı olarak kurulmuştur.

 

2017 yılı ilk yedi ayında;

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3.314’tür. Bu şirketlerin 1.120’si Suriye, 325’i Türkiye, 237’si İran ortaklıdır.
 • Kurulan 3.314 yabancı ortak sermayeli şirketin 501’i anonim, 2.813’ü limited şirkettir. Bu şirketlerin 380’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 295’i İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 230’u Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 79,71’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2017 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

MAYIS

Sayı

95

488

583

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

93.149.200

89.135.000

182.284.200

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

77.302.466

70.124.475

147.426.941

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

82,99

78,67

80,88

HAZİRAN

Sayı

82

380

462

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

65.822.000

63.666.875

129.488.875

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

47.204.650

51.672.850

98.877.500

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

71,71

81,16

76,36

 

Sayı

81

395

476

TEMMUZ

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

25.230.000

66.913.500

92.143.500

 

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

16.782.940

54.650.800

71.433.740

 

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

66,52

81,67

77,52

TOPLAM

Sayı

501

2.813

3.314

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

398.131.200

464.667.900

862.799.100

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Sermaye Toplamı (TL)

305.826.986

381.924.945

687.751.931

Yabancı Sermaye Oranı (%)

76,82

82,19

79,71

 

.

 

   

  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 18 Eylül 2017’dir.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.

 

Haber Resimleri