Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

2017 Kasım Ayında Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ve Özeti

Tüm Haberler

2017 Kasım ayında kapanan şirket sayısında bir önceki aya göre %11,71 azalış oldu.

 • Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %0,56 oranında azalış, kurulan kooperatif sayısında %27,27 gerçek kişi ticari işletme sayısında  %0,42 oranında artış olmuştur.  
 • Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %11,71 oranında azalmış olup kapanan kooperatif sayısı %3,19 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %11,86 oranında artmıştır.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %24,63 artış oldu.

 • 2017 yılı Kasım ayında, 2016 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısında %24,63,  kurulan kooperatif sayısında %27,27 oranında artış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında  %10,38 oranında azalma olmuştur.
 • 2017 yılı Kasım ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre %5,41 kapanan kooperatif sayısı %3,19 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %38,93 oranında azalmıştır.

2017 yılının ilk on bir ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre %13,68 arttı.

 • 2017 yılının ilk on bir ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %13,68 kurulan kooperatif sayısı %18,61 kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %9,79 oranında artmıştır.
 •  Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %23,61 oranında artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %6,47 kapanan kooperatif sayısı  %8,07 oranında azalmıştır.

2017 Kasım Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

KASIM 2017

EKİM 2017

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

KASIM   2016

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- KASIM

  (11 Aylık)

2016

2017

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

6.887

6.926

-0,56

5.526

24,63

58.891

66.950

13,68

Kooperatif

84

66

27,27

66

27,27

704

835

18,61

Ger.Kişi Tic.İşl.

3.073

3.060

0,42

3.429

-10,38

36.708

40.301

9,79

Tasfiye

Şirket

915

779

17,46

983

-6,92

11.240

8.931

-20,54

Kooperatif

48

60

-20

57

-15,79

1.398

820

-41,34

Kapanan**

Şirket

1.131

1.281

-11,71

1.073

5,41

9.305

11.502

23,61

Kooperatif

97

94

3,19

94

3,19

1.127

1.036

-8,07

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.443

1.290

11,86

2.363

-38,93

17.429

16.301

-6,47

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2017 yılı Kasım ayında 196, Ocak-Kasım döneminde 9.270 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

.

2017 Kasım ayında Tunceli ve Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • 2017 yılı Kasım ayında kurulan toplam 6.971 şirket ve kooperatifin %81,45’i limited şirket,            %17,33’ü anonim şirket, %1,20’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %36,41’i İstanbul, %10,33’ü Ankara, %6,93’u İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Tunceli ve Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 

2017 Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %5,29 oranında azaldı.

 • 2017 yılı ilk on bir ayında toplam 67.785 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 55,136 limited şirket, toplam sermayenin %31,39’unu 11.800 anonim şirket ise %68,61’ini oluşturmaktadır. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre %5,29 oranında azalmıştır.

2017 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

EYLÜL

Sayı

854

 

 

4.196

55

5.105

Sermaye (TL)

8.862.194.061

 

 

618.410.700

 

9.480.604.761(*)

EKİM

Sayı

1.196

1

1

5.728

66

6.992

 

Sermaye (TL)

1.026.774.582

10.000

10.000

831.878.800

 

1.858.673.382

KASIM

Sayı

1.208

1

 

5.678

84

6.971

Sermaye (TL)

824.419.265

50.000

 

935.970.750

 

1.760.440.015

TOPLAM

Sayı

11.800

13

1

55.136

835

67.785

Sermaye (TL)

17.940.021.434

472.000

10.000

8.207.658.450

 

26.148.161.884

 

(*)Eylül ayında gerçekleşen şirket kuruluşları içerisinde, bölünme sonrası kurulan bir şirketin sermayesi 8.409.616.453 TL dir. 

2017 Kasım ayında şirket ve kooperatiflerin 2.133’ü ticaret,  1.153’ü inşaat ve 963’ü imalat sektöründe kurulmuştur.   998 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2017 Kasım ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 2.133’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.153’ü inşaat, 963’ü imalat sektöründedir.
 • 2017 Kasım ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 998’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 771’i inşaat,  350’si imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 381’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 202’si inşaat, 154’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 596’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 251’i inşaat, 120’si ulaştırma ve depolama sektöründedir.

 

2017 Kasım ayında kurulan 84 Kooperatifin 40’ı Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2017 Kasım ayında kurulan 84 Kooperatifin 40’ı Konut Yapı Kooperatifi, 10’u Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 8’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, olarak kurulmuştur.
 • 2017 yılının ilk on bir ayında kurulan 835 kooperatifin 377’sı Konut Yapı Kooperatifi, 107’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 82’si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2017 Kasım ayında 795 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2017 Kasım ayında kurulan 795 yabancı ortak sermayeli şirketin 430’u Türkiye, 105’i Suriye, 66’sı Suudi Arabistan ortaklı olarak kurulmuştur.

 

2017 yılı ilk on bir ayında;

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 6.014’tür. Bu şirketlerin 2.432’si Türkiye, 1.107’si Suriye, 453’ü Suudi Arabistan ortaklıdır.
 • Kurulan 6.014 yabancı ortak sermayeli şirketin 861’i anonim, 5.153’ü limited şirkettir. Bu şirketlerin 731’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 544’ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 387’si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 54,78’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2017 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

EYLÜL

Sayı

61

480

541

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

8.434.156.453

86.182.200

8.520.338.653(*)

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

4.221.806.526

71.890.950

4.293.697.476

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

50,05

83,42

50,39

EKİM

Sayı

108

612

720

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

97.264.489

110.919.500

208.183.989

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

53.057.491

86.635.125

139.692.616

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

54,55

78,11

67,1

 

Sayı

97

698

795

KASIM

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

148.604.526

122.250.250

270.854.776

 

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

135.614.734

95.923.175

231.537.909

 

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

91,26

78,46

85,48

TOPLAM

Sayı

861

5.153

6.014

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

9.161.876.668

874.720.450

10.036.597.118

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Sermaye Toplamı (TL)

4.789.458.987

708.420.495

5.497.879.482

Yabancı Sermaye Oranı (%)

52,28

80,99

54,78

(*)Eylül ayında bölünme sonrası kurulan bir şirketin ortakları arasında yer alan yabancı ortağın sermaye katkısı 4.204.808.226,44 TL dir.

 

 

   

  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 19 Ocak 2018’dir.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.

 

 

Özetin Özeti:

. Geçen yılın bu dönemine göre İşsizlik sorunumuz devam ediyor. Ancak Türkiye’deki toplam işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişi oldu. Böylece işsizlik oranı 0,7 puan, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,9 puan azalarak sırasıyla yüzde 10,6 ve yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %20’ye yükseldi.

 

 • İhracat geçen yıla göre artış eğiliminde. Ancak artan ithalat sonucu ihracatın ithalatı karşılama oran %75’ten %65 düştü. İthalatı azaltma isteğimiz ve gayretimiz devam etmeli. İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırada. İhracatta motorlu kara taşıt, bisiklet ve parçaları, Giyim ve Tekstil ilk sırada. Motorlu kara taşıt ve parçaları, Gizli Veri, Elektrik Makinaları ve demir çelik ithalatta ilk sırada.

 

 

 • Kasım 2017 İnşaat Güven Endeksi (84’ten 82’ye) ve Hizmet Sektörü Güven Endeksi (101 den 99,7’ye) Ekim Ayına göre küçük düşüşler yaşıyor. Ancak, önümüzdeki üç ay hizmetlere olacak talep beklentisi 107 olarak değişmeyecek gibi.

 

 • 2017 yılı Kasım ayında, 2016 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısında %24,63 artmış. 2017 yılının ilk on bir ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %13,68 kurulan kooperatif sayısı %18,61 kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %9,79 oranında artmıştır. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %23,61 oranında artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %6,47 kapanan kooperatif sayısı  %8,07 oranında azalmıştır.

 

 • Kasım ayı Reel sektör Güven Endeksi 106 ile son üç Kasım ayının rekorunu kırmıştır. 105-103-106

 

 • Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,98 oranında artış göstermiştir. Fiyat artışları, satın alma gücü veya enflasyon artış eğiliminde olmuştur. En büyük artış %15 ile Gıda ve Alkolsüz içeceklerde gerçekleşmiştir.

 

Hazırlayan:

Prof.Dr. Hüseyin AKTAŞ

Doç.Dr. Mahmut KARĞIN

Manisa TOBB Akademik Danışmanları.

Haber Resimleri