Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

2017 Haziran Ayında Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

Tüm Haberler

 

2017 Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %3,35 azalış oldu.

 • Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %3,35, kooperatif sayısında %5,43, gerçek kişi ticari işletme sayısında  %16,28 azalış olmuştur.  
 • Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %28,28, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %24,82 kapanan kooperatif sayısı %39,13 oranında artmıştır.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %11,03 artış oldu.

 • 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısında %8,49,  kurulan kooperatif sayısında %2,35 artış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise %1,03 oranında azalış olmuştur.
 • 2017 yılı Haziran ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre %29,26 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %11,36 kapanan kooperatif sayısı %4,35 oranında artmıştır.

2017 yılının ilk altı ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre %1,31 azaldı.

 • 2017 yılının ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %1,31 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %6,74 gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %10,03 oranında artmıştır.
 •  Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %11,03 oranında artmış olup, kapanan kooperatif sayısı  %15,23 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı  %2,01 oranında azalmıştır.

2017 Haziran Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

HAZİRAN 2017

MAYIS          2017

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

HAZİRAN 2016

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- HAZİRAN

  (6 Aylık)

2016

2017

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

5.952

6.158

-3,35

5.486

8,49

36.782

36.299

-1,31

Kooperatif

87

92

-5,43

85

2,35

445

475

6,74

Ger.Kişi Tic.İşl.

3.374

4.030

-16,28

3.409

-1,03

23.353

25.695

10,03

Tasfiye

Şirket

995

713

39,55

1.146

-13,18

6.480

5.416

-16,42

Kooperatif

143

76

88,16

294

-51,36

774

437

-43,54

Kapanan**

Şirket

1.016

792

28,28

786

29,26

5.312

5.898

11,03

Kooperatif

96

69

39,13

92

4,35

663

562

-15,23

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.569

1.257

24,82

1.409

11,36

10.064

9.862

-2,01

 

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2017 yılı Haziran ayında 1.285, Ocak-Haziran döneminde 6.392 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

 

2017 Haziran ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2017 yılı Haziran ayında kurulan toplam 6.039 şirket ve kooperatifin %80,92’si limited şirket,            %17,60’ı anonim şirket, %1,44’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %35,70’i İstanbul, %13,18’i Ankara, %6,46’sı İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 

2017 Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %29,09 oranında azaldı.

 • 2017 yılı ilk altı ayında toplam 36.774 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 29,895 limited şirket, toplam sermayenin %47,03’ünü 6.395 anonim şirket ise %52,97’sini oluşturmaktadır. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mayıs ayına göre

%29,09 oranında azalmıştır.

2017 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

NİSAN

Sayı

1.148

4

 

5.201

94

6.447

Sermaye (TL)

870.224.298

170.000

 

912.575.050

 

1.782.969.348

MAYIS

Sayı

1.109

1

 

5.048

92

6.250

 

Sermaye (TL)

1.090.367.903

1.000

 

776.179.000

 

1.866.547.903

HAZİRAN

Sayı

1.063

2

 

4.887

87

6.039

Sermaye (TL)

613.448.740

70.000

 

710.047.250

 

1.323.565.990

TOPLAM

Sayı

6.395

9

 

29.895

475

36.774

Sermaye (TL)

4.955.761.522

391.000

 

4.400.053.200

 

9.356.205.722

 

 

2017 Haziran ayında şirket ve kooperatiflerin 1.803’ü ticaret,  1.092’si inşaat ve 763’ü imalat sektöründe kurulmuştur. 1.047 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

 • 2017 Haziran ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.803’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.092’si inşaat, 763’ü imalat sektöründedir.
 • 2017 Haziran ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.047’si inşaat, 1.041’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 348’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 361’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 181’i inşaat, 125’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 723’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 247’si inşaat, 121’i ulaştırma ve depolama sektöründedir.

 

2017 Haziran ayında kurulan 87 Kooperatifin 34’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2017 Haziran ayında kurulan 87 Kooperatifin 34’ü Konut Yapı Kooperatifi, 11’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 10’ar adet olmak üzere Motorlu Taşıyıcılar ve İşletme Kooperatifi olarak kurulmuştur.
 • 2017 yılının ilk altı ayında kurulan 475 kooperatifin 205’i Konut Yapı Kooperatifi, 62’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 46’sı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2017 Haziran ayında 462 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2017 Haziran ayında kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin 115’i Suriye, 69’u Türkiye, 38’i İran ortaklı olarak kurulmuştur.

 

2017 yılı ilk altı ayında;

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 2.838’dir. Bu şirketlerin 966’sı Suriye, 255’i Türkiye, 202’si İran ortaklıdır.
 • Kurulan 2.838 yabancı ortak sermayeli şirketin 420’si anonim, 2.418’i limited şirkettir. Bu şirketlerin 327’si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 255’i İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 197’si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 79,97’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2017 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

NİSAN

Sayı

95

491

586

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

97.470.000

76.932.000

174.402.000

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

91.905.050

60.388.975

152.294.025

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

94,29

78,5

87,32

MAYIS

Sayı

95

488

583

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

93.149.200

89.135.000

182.284.200

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

77.302.466

70.124.475

147.426.941

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

82,99

78,67

80,88

 

Sayı

82

380

462

HAZİRAN

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

65.822.000

63.666.875

129.488.875

 

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

47.204.650

51.672.850

98.877.500

 

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

71,71

81,16

76,36

TOPLAM

Sayı

420

2.418

2.838

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

372.901.200

397.754.400

770.655.600

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Sermaye Toplamı (TL)

289.044.046

327.274.145

616.318.191

Yabancı Sermaye Oranı (%)

77,51

82,28

79,97

 

.

 

   

  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 21 Ağustos 2017’dir.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.

 

Haber Resimleri