Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

2017 Eylül Ayında Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

Tüm Haberler

 

2017 Eylül ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %23,40 azalış oldu.

 • Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %23,40, kooperatif sayısında %32,10 gerçek kişi ticari işletme sayısında  %26,63 azalış olmuştur.  
 • Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %27,42 kapanan kooperatif sayısı %29,47 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %33,80 oranında azalmıştır.

Açılan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %36,34 artış oldu.

 • 2017 yılı Eylül ayında, 2016 yılı Eylül ayına göre kurulan şirket sayısında %36,34,  kurulan kooperatif sayısında %34,15 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında  %3,65 oranında artış olmuştur.
 • 2017 yılı Eylül ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre %6,25 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %12,16  kapanan kooperatif sayısı %5,63 oranında azalmıştır.

2017 yılının ilk dokuz ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre %10,58 arttı.

 • 2017 yılının ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %10,58 kurulan kooperatif sayısı %16,10 kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %13,02 oranında artmıştır.
 •  Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %25,40 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %2,06 oranında artmış olup, kapanan kooperatif sayısı  %8,15 oranında azalmıştır.

2017 Eylül Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

EYLÜL        2017

AĞUSTOS          2017

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

EYLÜL 2016

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- EYLÜL

  (9 Aylık)

2016

2017

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

5.050

6.593

-23,40

3.704

36,34

48.051

53.137

10,58

Kooperatif

55

81

-32,10

41

34,15

590

685

16,10

Ger.Kişi Tic.İşl.

2.386

3.252

-26,63

2.302

3,65

30.231

34.168

13,02

Tasfiye

Şirket

437

708

-38,28

670

-34,78

9.100

7.237

-20,47

Kooperatif

29

71

-59,15

64

-54,69

1.270

712

-43,94

Kapanan**

Şirket

884

1.218

-27,42

832

6,25

7.249

9.090

25,40

Kooperatif

67

95

-29,47

71

-5,63

920

845

-8,15

Ger.Kişi Tic.İşl.

852

1.287

-33,80

970

-12,16

13.294

13.568

2,06

 

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2017 yılı Eylül ayında 117, Ocak-Eylül döneminde 7.906 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

.

2017 Eylül ayında Tunceli ve Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • 2017 yılı Eylül ayında kurulan toplam 5.105 şirket ve kooperatifin %82,19’u limited şirket,            %16,73’ü anonim şirket, %1,08’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %35,55’i İstanbul, %9,91’i Ankara, %7,19’u İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Tunceli ve Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 

2017 Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %404,42 oranında arttı.

 • 2017 yılı ilk dokuz ayında toplam 53.822 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 43,730 limited şirket, toplam sermayenin %28,58’ini 9.396 anonim şirket ise %71,41’ini oluşturmaktadır. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre

%404,42 (*) oranında artmıştır.

2017 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

TEMMUZ

Sayı

963

 

 

4.232

74

5.269

Sermaye (TL)

744.055.071

 

 

603.941.300

 

1.347.996.371

AĞUSTOS

Sayı

1.184

2

 

5.407

81

6.674

 

Sermaye (TL)

1.526.816.934

21.000

 

817.403.700

 

2.344.241.634

EYLÜL

Sayı

854

 

 

4.196

55

 

5.105

Sermaye (TL)

8.862.194.061

 

 

618.410.700

 

9.480.604.761(*)

TOPLAM

Sayı

9.396

11

 

43.730

685

53.822

Sermaye (TL)

16.088.827.588

412.000

 

6.439.808.900

 

22.529.048.488

 

(*) Bu ay gerçekleşen şirket kuruluşları içerisinde, bölünme sonrası kurulan bir şirketin sermayesi 8.409.616.453 TL dir. 

2017 Eylül ayında şirket ve kooperatiflerin 1.552’si ticaret,  840’ı inşaat ve 671’i imalat sektöründe kurulmuştur.   780 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2017 Eylül ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.552’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 840’ı inşaat, 671’i imalat sektöründedir.
 • 2017 Eylül ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 780’i inşaat, 709’u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,  216’sı imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 303’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 153’ü inşaat, 124’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 364’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 117’si inşaat, 82’si imalat sektöründedir.

2017 Eylül ayında kurulan 55 Kooperatifin 26’sı Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2017 Eylül ayında kurulan 55 Kooperatifin 26’sı Konut Yapı Kooperatifi, 9’u Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi,  6’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.
 • 2017 yılının ilk dokuz ayında kurulan 685 kooperatifin 306’sı Konut Yapı Kooperatifi, 89’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 66’sı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2017 Eylül ayında 541 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2017 Eylül ayında kurulan 541 yabancı ortak sermayeli şirketin 265’i Türkiye, 88’i Suriye, 50’si Suudi Arabistan ortaklı olarak kurulmuştur.

 

2017 yılı ilk dokuz ayında;

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 4.499’dur. Bu şirketlerin 1.634’ü Türkiye, 890’ı Suriye, 341’i Suudi Arabistan ortaklıdır.
 • Kurulan 4.499 yabancı ortak sermayeli şirketin 656’sı anonim, 3.843’ü limited şirkettir. Bu şirketlerin 537’si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 411’i İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 316’sı Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 53,64’ünü (*) yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2017 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

TEMMUZ

Sayı

81

395

476

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

25.230.000

66.913.500

92.143.500

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

16.782.940

54.650.800

71.433.740

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

66,52

81,67

77,52

AĞUSTOS

Sayı

94

550

644

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

83.720.000

90.700.600

174.420.600

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

73.153.250

72.046.300

145.199.550

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

87,38

79,43

83,25

 

Sayı

61

480

541

EYLÜL

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

8.434.156.453

86.182.200

8.520.338.653(*)

 

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

4.221.806.526

71.890.950

4.293.697.476(*)

 

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

50,05

83,42

50,39

TOPLAM

Sayı

656

3.843

4.499

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

8.916.007.653

641.550.700

9.557.558.353

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Sermaye Toplamı (TL)

4.600.786.762

525.862.195

5.126.648.957

Yabancı Sermaye Oranı (%)

51,59

81,97

53,64

 

(*) Bu ay bölünme sonrası kurulan bir şirketin ortakları arasında yer alan yabancı ortağın sermaye katkısı 4.204.808.226,44 TL dir.

   

  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 17 Kasım 2017’dir.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.

 

Haber Resimleri