Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

2017 Ekim Ayında Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

Tüm Haberler

2017 Ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %37,15 artış oldu.

 • Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %37,15, kooperatif sayısında %20,00 gerçek kişi ticari işletme sayısında  %28,25 artış olmuştur.  
 • Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %44,91 kapanan kooperatif sayısı %40,30 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %51,41 oranında artmıştır.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %30,33 artış oldu.

 • 2017 yılı Ekim ayında, 2016 yılı Ekim ayına göre kurulan şirket sayısında %30,33,  kurulan kooperatif sayısında %37,50 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında  %0,39 oranında artış olmuştur.
 • 2017 yılı Ekim ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre %30,32 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %27,20 kapanan kooperatif sayısı %16,81 oranında azalmıştır.

2017 yılının ilk on ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre %12,55 arttı.

 • 2017 yılının ilk on ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %12,55 kurulan kooperatif sayısı %17,71 kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %11,87 oranında artmıştır.
 •  Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %25,98 oranında artmış olup , kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %1,38   kapanan kooperatif sayısı  %9,10 oranında azalmıştır.

2017 Ekim Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

EKİM        2017

EYLÜL          2017

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

EKİM   2016

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- EKİM

  (10 Aylık)

2016

2017

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

6.926

5.050

37,15

5.314

30,33

53.365

60.063

12,55

Kooperatif

66

55

20,00

48

37,50

638

751

17,71

Ger.Kişi Tic.İşl.

3.060

2.386

28,25

3.048

0,39

33.279

37.228

11,87

Tasfiye

Şirket

779

437

78,26

1.157

-32,67

10.257

8.016

-21,85

Kooperatif

60

29

106,90

72

-16,67

1.341

772

-42,43

Kapanan**

Şirket

1.281

884

44,91

983

30,32

8.232

10.371

25,98

Kooperatif

94

67

40,30

113

-16,81

1.033

939

-9,10

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.290

852

51,41

1.772

-27,20

15.066

14.858

-1,38

 

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2017 yılı Ekim ayında 1.168, Ocak-Ekim döneminde 9.074 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

.

2017 Ekim ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2017 yılı Ekim ayında kurulan toplam 6.992 şirket ve kooperatifin %81,92’si limited şirket,            %17,11’i anonim şirket, %0,94’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %38,07’si İstanbul, %11,38’i Ankara, %6,39’u İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 

2017 Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %510,07 oranında azaldı.

 • 2017 yılı ilk on ayında toplam 60.814 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 49,458 limited şirket, toplam sermayenin %29,82’sini 10.592 anonim şirket ise %70,18’ini oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre %510,07 oranında azalmıştır.(*)

2017 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

AĞUSTOS

Sayı

1.184

2

 

5.407

81

6.674

Sermaye (TL)

1.526.816.934

21.000

 

817.403.700

 

2.344.241.634

EYLÜL

Sayı

854

 

 

4.196

55

 

5.105

 

Sermaye (TL)

8.862.194.061

 

 

618.410.700

 

9.480.604.761(*)

EKİM

Sayı

1.196

1

1

5.728

66

6.992

Sermaye (TL)

1.026.774.582

10.000

10.000

831.878.800

 

1.858.673.382

TOPLAM

Sayı

10.592

12

1

49.458

751

60.814

Sermaye (TL)

17.115.602.170

422.000

10.000

7.271.687.700

 

24.387.721.870

 

(*)Eylül ayında gerçekleşen şirket kuruluşları içerisinde, bölünme sonrası kurulan bir şirketin sermayesi 8.409.616.453 TL dir. 

2017 Ekim ayında şirket ve kooperatiflerin 2.137’si ticaret,  1.135’i  inşaat ve 946’sı imalat sektöründe kurulmuştur.   977 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2017 Ekim ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 2.137’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.135’i inşaat, 946’sı imalat sektöründedir.
 • 2017 Ekim ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 977’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 806’sı inşaat,  349’u imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 403’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 227’si inşaat, 179’u imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 512’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 205’i inşaat, 147’si imalat sektöründedir.

 

2017 Ekim ayında kurulan 66 Kooperatifin 31’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2017 Ekim ayında kurulan 66 Kooperatifin 31’sı Konut Yapı Kooperatifi, 10’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 6’sı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.
 • 2017 yılının ilk on ayında kurulan 751 kooperatifin 337’sı Konut Yapı Kooperatifi, 99’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 72’si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2017 Ekim ayında 720 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2017 Ekim ayında kurulan 720 yabancı ortak sermayeli şirketin 368’i Türkiye, 112’si Suriye, 46’si Suudi Arabistan ortaklı olarak kurulmuştur.

 

2017 yılı ilk on ayında;

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 5.219’dur. Bu şirketlerin 2.002’si Türkiye, 1.002’si Suriye, 387’si Suudi Arabistan ortaklıdır.
 • Kurulan 5.219 yabancı ortak sermayeli şirketin 764’ü anonim, 4.455’i limited şirkettir. Bu şirketlerin 624’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 489’u İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 348’i Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 53,93’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2017 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

AĞUSTOS

Sayı

94

550

644

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

83.720.000

90.700.600

174.420.600

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

73.153.250

72.046.300

145.199.550

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

87,38

79,43

83,25

EYLÜL

Sayı

61

480

541

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

8.434.156.453

86.182.200

8.520.338.653(*)

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

4.221.806.526

71.890.950

4.293.697.476

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

50,05

83,42

50,39

 

Sayı

108

612

720

EKİM

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

97.264.489

110.919.500

208.183.989

 

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

53.057.491

86.635.125

139.692.616

 

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

54,55

78,11

67,1

TOPLAM

Sayı

764

4.455

5.219

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

9.013.272.142

752.470.200

9.765.742.342

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Sermaye Toplamı (TL)

4.653.844.253

612.497.320

5.266.341.573

Yabancı Sermaye Oranı (%)

51,63

81,4

53,93

(*)Eylül ayında bölünme sonrası kurulan bir şirketin ortakları arasında yer alan yabancı ortağın sermaye katkısı 4.204.808.226,44 TL dir.

 

 

   

  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 15 Aralık 2017’dir.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.

 

Haber Resimleri