Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

2017 Aralık Ayında Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri ve Aylık Ekonomik Özet

Tüm Haberler

MANİSA ODA VE BORSALAR TÜRKİYE EKONOMİSİ ve MANİSA

İLE İLGİLİ ÖZET RAPORLAR

 

1. Ekim Ayı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri

Bu veriler 15 Ocak 2018 tarihinde açıklandı.

2017’nin Ekim ayında Türkiye’deki toplam işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi oldu. Böylece işsizlik oranı 1,5 puan, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,8 puan azalarak sırasıyla yüzde 10,3 ve yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,9 puan azalarak yüzde 19,3’e geriledi.

Ekim 2017’de Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü bireylerde istihdam edilen kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi artış göstererek 28 milyon 645 bin kişi oldu.

Grafik 1. Türkiye’de 15 yaş ve üzerinde istihdam edilen kişi sayısı ve 15 yaş ve üzerinde toplam işgücü, Ekim 2016- Ekim 2017

2. Kısa vadeli dış borçlara ilişkin 2017 Kasım ayı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 18 Ocak 2018 tarihinde yayımlandı[1].

Kısa vadeli dış borçlar, temel olarak bankaların aylık döviz vaziyeti stokları, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredilerin izlendiği veri tabanı, ticari kredilere ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ithalat verileri ve Merkez Bankası aylık döviz vaziyeti kaynaklarından derlenmektedir.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku 2017 Kasım ayı itibarıyla 2016 yılsonuna göre 13,7 milyar ABD doları artmış ve yaklaşık 111,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1). Aynı dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku 4,2 milyar ABD doları artarak 61,6 milyar ABD dolarına, diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku da 9,5 milyar ABD doları artarak 50,1 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Şekil 1: Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (1990:Q1- 2017:Kasım, Milyon ABD Doları)

 

Kaynak: TCMB

Kısa vadeli dış borç stokunun %55,1’i bankalar kaynaklı borçlardan oluşmaktadır. Bankalar kaynaklı borçların %27,5’i ise krediler oluşturmaktadır. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 16,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, kısa vadeli kredilerde 2016 yılsonuna göre %15,1’lik bir artış yaşandığı anlamına gelmektedir. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %17,4 oranında, banka mevduatları %2,5 oranında artarken, TL cinsinden mevduatları %6,3 oranında azalmıştır (Tablo 1).

Diğer sektörlerin yurt dışından sağladığı kısa vadeli borçlar ise 2016 yılsonuna göre %23,5 oranında artarak 50,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (2014:Q1- 2017:Kasım, Milyon ABD Doları)

 

Kaynak: TCMB

 

Kısa vadeli dış borç stokunun 2005 – 2017:Kasım dönemindeki döviz kompozisyonu incelendiğinde, 2005 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 6,4 puan azalmakla birlikte, ABD dolarının payının, euro ve diğer dövizlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 2017 yılı kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun %53,3’ü ABD doları, %30’u Euro, %13,7’si TL ve %2,9’u da diğer döviz cinslerinden oluşmaktadır (Şekil 2).

 

Şekil 2: Kısa Vadeli Dış Borç Stokunun Döviz Kompozisyonu, % (2005 – Kasım:2017)

 

Kaynak: TCMB

3. Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Kasım 2017 verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 17 Ocak 2018 tarihinde yayımlandı.[2]

Söz konusu veriler, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacaklı bilgileri, döviz cinsi, kullanım, anapara/faiz ödemeleri ve ödeme planları şeklindeki kredi ayrıntıları, işlemlere aracılık eden bankalar tarafından TCMB’ye işlem bazında gönderilen bildirim formlarından derlenmektedir.

Buna göre, 2017 yılı Kasım sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2016 yılsonuna göre %7,3 (~14,8 milyar dolar) artarak yaklaşık 217,7 milyar ABD doları olmuştur. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu ise %31,3’lük bir artışla 18,8 milyar ABD doları seviyesine yükselmiştir. Böylelikle toplam kredi borcu yaklaşık 19,3 milyar ABD doları artarak 236,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir (Şekil 1).

Şekil 1: Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu (2004 – Kasım 2017)

 

Kaynak: TCMB

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun borçluya göre dağılımı incelendiğinde, finansal kesimin kredi borcunun (%50,8), finansal olmayan kesimin kredi borcundan (%49,2) daha fazla olduğu görülmektedir.

Alacaklıya göre dağılım verileri, tahvil alacaklıları hariç toplam kredi borcunun büyük ölçüde özel alacaklılara olan borçlardan oluştuğunu göstermektedir (%85).

Tablo 1: Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (borçlu ve alacaklıya göre dağılım)

 

Kaynak: TCMB

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcunun borçluya göre dağılımı incelendiğinde, borcun tamamına yakınının finansal kesime ait olduğu görülmektedir. Finansal kuruluşların kredi borcunun toplam kısa vadeli borçlar içindeki payı %78 iken finansal olmayan kesimin payı %22’dir.

4. Ocak 2018 Tüketici Güven Endeksi’ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 23 Ocak 2018 tarihinde yayımlandı.

TÜİK tarafından aylık yayımlanan Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin yakın gelecekte yapılması planlanan harcama ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri hakkında bilgi vermektedir.

Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre artış sergilemiştir.

2017 Aralık ayında 65.1 olan Tüketici Güven Endeksi, 2018 Ocak ayında 7.2 puan artarak 72.3 seviyesine yükselmiştir. Böylelikle, geçtiğimiz ay gösterdiği azalışın ardından, yükselme eğilimine girmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 5.4 puan artış göstermiştir.

Şekil 1: Tüketici Güven Endeksi (Ocak 2017-Ocak 2018)

Tüketici Güven Endeksi alt kalemlerindeki değişime bir önceki aya göre bakıldığında, gelecek 12 ay için tasarruf etme ihtimalinin (8.7 puan) ve genel ekonomik durum beklentisinin (8.6 puan) iyileştiği, bu beklentilerin yanı sıra hanenin maddi durum beklentisinin 6.3 puan arttığı görülmektedir (Tablo 1). İşsiz sayısındaki düşüş beklentisi ise bir önceki aya göre 5.4 puan artış göstermiştir.

Tablo 1:Tüketici Güven Endeksi Alt Kalemleri

 

Endeks

Değişim oranı, %

 

Aralık’17

Ocak’18

Bir önceki yılın aynı ayına göre

Bir önceki aya göre

Tüketici Güven Endeksi

65.1

72.3

-0.1

11.1

Hanenin maddi durum beklentisi

84.8

91.1

0.3

7.3

Genel ekonomik durum beklentisi

87.5

96.1

0.5

9.7

İşsiz sayısı beklentisi

70.6

76.0

-0.5

7.7

Tasarruf etme ihtimali

17.5

26.2

-2.9

49.7

 

 

 

5.  Kasım 2017 Sanayi Üretim Endeksi’ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Ocak 2018 tarihinde yayımlandı.

TÜİK tarafından aylık yayımlanan Sanayi Üretim Endeksi, Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının toplam üretiminin zaman içindeki değişimi hakkında bilgi vermektedir.[3]

Şekil 1: Aylara göre sanayi üretim endeksi

(mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış, 2010=100)

Kasım ayında Türkiye (TR) Geneli Sanayi Üretim Endeksi bir önceki aya (Ekim 2017) göre yüzde 0,3 artış göstermiştir. Kasım (2017) ayındaki artışta bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektöründeki yüzde 3,2’lik ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründeki yüzde 0,8’lik artışın etkili olduğu görülmektedir. İmalat sanayinde ise bir önceki aya göre değişim yaşanmadığı görülmektedir.

Şekil 2: Yıllara göre Kasım ayları itibariyle sanayi üretim endeksi

(takvim etkisinden arındırılmış, 2010=100)

 TOBB DAN ALINAN BİLGİLERE GORE DURUM AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

2017 Aralık ayında kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısında bir önceki aya göre %28,12 artış oldu.

 • Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %14,03 kurulan kooperatif sayısında %8,33  oranında azalış, gerçek kişi ticari işletme sayısında  %28,12 oranında artış olmuştur.  
 • Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %78,16 kapanan kooperatif sayısı %52,58 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %18,09 oranında artmıştır.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %22,89 artış oldu.

 • 2017 yılı Aralık ayında, 2016 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket sayısında %22,89,  kurulan kooperatif sayısında %14,93 oranında artış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında  %25,14 oranında azalma olmuştur.
 • 2017 yılı Aralık ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre %16,27 artmış olup ,kapanan kooperatif sayısı %9,20  kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %21,51 oranında azalmıştır.

2017 yılında kurulan şirket sayısı, 2016 yılına göre %14,38 arttı.

 • 2017 yılında geçen yıla göre kurulan şirket sayısı %14,38 kurulan kooperatif sayısı %18,29 kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %5,41 oranında artmıştır.
 •  Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %22,46 oranında artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %8,14 kapanan kooperatif sayısı  %8,22 oranında azalmıştır.

2017 Aralık Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

ARALIK 2017

KASIM 2017

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

ARALIK   2016

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- ARALIK

  (12 Aylık)

2016

2017

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

5.921

6.887

-14,03

4.818

22,89

63.709

72.871

14,38

Kooperatif

77

84

-8,33

67

14,93

771

912

18,29

Ger.Kişi Tic.İşl.

3.937

3.073

28,12

5.259

-25,14

41.967

44.238

5,41

Tasfiye

Şirket

1.323

915

44,59

1.444

-8,38

12.684

10.254

-19,16

Kooperatif

61

48

27,08

67

-8,96

1.465

881

-39,86

Kapanan**

Şirket

2.015

1.131

78,16

1.733

16,27

11.038

13.517

22,46

Kooperatif

148

97

52,58

163

-9,20

1.290

1.184

-8,22

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.704

1.443

18,09

2.171

-21,51

19.600

18.005

-8,14

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2017 yılı Aralık ayında 924, Ocak-Aralık döneminde 10.192 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

.

2017 Aralık ayında Sinop ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • 2017 yılı Aralık ayında kurulan toplam 5.998 şirket ve kooperatifin %81,63’ü limited şirket,            %17,09’u anonim şirket, %1,28’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,18’i İstanbul, %11,17’si Ankara, %6,04’ü İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Sinop ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 

2017 Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %14,64 oranında azaldı.

 • 2017 yılında toplam 73.783 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 60,032 limited şirket, toplam sermayenin %32,29’unu 12.825 anonim şirket ise %67,71’ini oluşturmaktadır. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre %14,64 oranında azalmıştır.

2017 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

EKİM

Sayı

1.196

1

1

5.728

66

6.992

Sermaye (TL)

1.026.774.582

10.000

10.000

831.878.800

 

1.858.673.382

KASIM

Sayı

1.208

1

 

5.678

84

6.971

 

Sermaye (TL)

824.419.265

50.000

 

935.970.750

 

1.760.440.015

ARALIK

Sayı

1.025

 

 

4.896

77

5.998

Sermaye (TL)

781.834.057

 

 

720.784.425

 

1.502.618.482

TOPLAM

Sayı

12.825

13

1

60.032

912

73.783

Sermaye (TL)

18.721.855.492

472.000

10.000

8.928.442.875

 

27.650.780.367

 

 

2017 Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 2.012’si ticaret,  937’si inşaat ve 775’i imalat sektöründe kurulmuştur.  1.506 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2017 Aralık ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 2.012’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 937’si inşaat, 775’i imalat sektöründedir.
 • 2017 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.506’sı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 785’i inşaat,  563’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 688’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 353’ü inşaat, 278’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 695’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 316’sı inşaat, 142’si ulaştırma ve depolama sektöründedir.

 

 

2017 Aralık ayında kurulan 77 Kooperatifin 41’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2017 Aralık ayında kurulan 77 Kooperatifin 41’i Konut Yapı Kooperatifi, 9’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi  5’er adet olmak üzere Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olarak kurulmuştur.
 • 2017 yılında kurulan 912 kooperatifin 418’i Konut Yapı Kooperatifi, 116’sı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 87’si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2017 Aralık ayında 717 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2017 Aralık ayında kurulan 717 yabancı ortak sermayeli şirketin 376’sı Türkiye, 95’i Suriye, 55’i Suudi Arabistan ortaklı olarak kurulmuştur.

 

2017 yılında;

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 6.731’dir. Bu şirketlerin 2.808’i Türkiye, 1.202’si Suriye, 508’i Suudi Arabistan ortaklıdır.
 • Kurulan 6.731 yabancı ortak sermayeli şirketin 964’ü anonim, 5.767’si limited şirkettir. Bu şirketlerin 823’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 607’si İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 426’sı Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 55,03’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2017 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

EKİM

Sayı

108

612

720

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

97.264.489

110.919.500

208.183.989

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

53.057.491

86.635.125

139.692.616

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

54,55

78,11

67,1

KASIM

Sayı

97

698

795

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

148.604.526

122.250.250

270.854.776

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

135.614.734

95.923.175

231.537.909

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

91,26

78,46

85,48

 

Sayı

103

614

717

ARALIK

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

53.667.142

106.705.050

160.372.192

 

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

31.993.256

81.836.325

113.829.581

 

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

59,61

76,69

70,98

TOPLAM

Sayı

964

5.767

6.731

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

9.215.543.810

981.425.500

10.196.969.310

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Sermaye Toplamı (TL)

4.821.452.243

790.256.820

5.611.709.063

Yabancı Sermaye Oranı (%)

52,32

80,52

55,03

 

Not: Bu ay ilk defa yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

 

   

  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 16 Şubat 2018’dir.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.

 

 

 ÖZET  OLARAK ;

1. Geçen yılın bu dönemine göre İşsizlik sorunumuz devam ediyor. 2017’nin Ekim ayında Türkiye’deki toplam işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,9 puan azalarak yüzde 19,3’e geriledi.

2. Kısa vadeli dış borç stoku 2017 Kasım ayı itibarıyla 2016 yılsonuna göre 13,7 milyar ABD doları artmış ve yaklaşık 111,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Döviz kompozisyonuna bakıldığında daha çok dolar cinsinden borçlanma görülmektedir.

3. Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu artmaya devam etmekte: Uzun vadeli kredi borcu 2016 yılsonuna göre %7,3 (~14,8 milyar dolar) artarak yaklaşık 217,7 milyar ABD doları olmuştur. Böylelikle toplam kredi borcu yaklaşık 19,3 milyar ABD doları artarak 236,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

4.  Tüketici Güven Endeksi 2018 Ocak ayında 7.2 puan artarak 72.3 seviyesine yükselmiştir. 2017 Aralık ayında 65.1 olan Tüketici Güven Endeksinin artması ekonominin canlılığına işaret edebilir. Genel ekonomik durum beklentisinin bir önceki yılın ayına göre yarım puan artması da olumlu bir durumdur.

5. Genel Sanayi Üretim Endeksi artmıştır: Kasım ayında Türkiye (TR) Geneli Sanayi Üretim Endeksi bir önceki aya (Ekim 2017) göre yüzde 0,3 artış göstermiştir. Ekonomik açıdan olumludur.

 

 

 

 

Hazırlayan:

Prof.Dr. Hüseyin AKTAŞ

Doç.Dr. Mahmut KARĞIN

Manisa TOBB Akademik Danışmanları.

 

[1] TCMB, her ay verileri geçmişe dönük revize ettiği için bilgi notlarında yer alan tablolardaki eski yıllara ait veriler farklılık gösterebilmektedir.

[2] TCMB, her ay verileri geçmişe dönük revize ettiği için bilgi notlarında yer alan tablolardaki eski yıllara ait veriler farklılık gösterebilmektedir.

[3] Bültende mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler kullanılmaktadır.

Haber Resimleri