Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

2017 Ağustos Ayında Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

Tüm Haberler

 2017 Ağustos ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %26,91 artış oldu.

 • Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %26,91, kooperatif sayısında %9,46 gerçek kişi ticari işletme sayısında  %14,71 artış olmuştur.  
 • Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %11,74 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı %21,49 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %17,87 oranında azalmıştır.

Açılan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %47,46 artış oldu.

 • 2017 yılı Ağustos ayında, 2016 yılı Ağustos ayına göre kurulan şirket sayısında %47,46,  kurulan kooperatif sayısında %30,65 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında  %15,61 oranında artış olmuştur.
 • 2017 yılı Ağustos ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre %105,40 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %13,69 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısı %1,04 oranında azalmıştır.

2017 yılının ilk sekiz ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre %8,43 arttı.

 • 2017 yılının ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %8,43 kurulan kooperatif sayısı %14,75 kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %13,80 oranında artmıştır.
 •  Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %27,88 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %3,18 oranında artmış olup, kapanan kooperatif sayısı  %8,36 oranında azalmıştır.

2017 Ağustos Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

AĞUSTOS        2017

TEMMUZ          2017

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

AĞUSTOS 2016

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- AĞUSTOS

  (8 Aylık)

2016

2017

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

6.593

5.195

26,91

4.471

47,46

44.347

48.087

8,43

Kooperatif

81

74

9,46

62

30,65

549

630

14,75

Ger.Kişi Tic.İşl.

3.252

2.835

14,71

2.813

15,61

27.929

31.782

13,80

Tasfiye

Şirket

708

676

4,73

1.288

-45,03

8.431

6.800

-19,35

Kooperatif

71

174

-59,20

240

-70,42

1.206

682

-43,45

Kapanan**

Şirket

1.218

1.090

11,74

593

105,40

6.417

8.206

27,88

Kooperatif

95

121

-21,49

96

-1,04

849

778

-8,36

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.287

1.567

-17,87

1.132

13,69

12.324

12.716

3,18

 

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2017 yılı Ağustos ayında 636, Ocak-Ağustos döneminde 7.790 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

.

 

2017 Ağustos ayında Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • 2017 yılı Ağustos ayında kurulan toplam 6.674 şirket ve kooperatifin %81,02’si limited şirket,            %17,74’ü anonim şirket, %1,21’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %35,81’i İstanbul, %11,45’i Ankara, %6,26’si İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 

2017 Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %73,91 oranında arttı.

 • 2017 yılı ilk sekiz ayında toplam 48.717 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 39,534 limited şirket, toplam sermayenin %44,61’ini 8.542 anonim şirket ise %55,38’ini oluşturmaktadır. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre

%73,91 oranında artmıştır.

2017 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

HAZİRAN

Sayı

1.063

2

 

4.887

87

6.039

Sermaye (TL)

613.448.740

70.000

 

710.047.250

 

1.323.565.990

TEMMUZ

Sayı

963

 

 

4.232

74

5.269

 

Sermaye (TL)

744.055.071

 

 

603.941.300

 

1.347.996.371

AĞUSTOS

Sayı

1.184

2

 

5.407

81

6.674

Sermaye (TL)

1.526.816.934

21.000

 

817.403.700

 

2.344.241.634

TOPLAM

Sayı

8.542

11

 

39.534

630

48.717

Sermaye (TL)

7.226.633.527

412.000

 

5.821.398.200

 

13.048.443.727

 

 

2017 Ağustos ayında şirket ve kooperatiflerin 2.001’i ticaret,  1.193’ü inşaat ve 847’si imalat sektöründe kurulmuştur.   1.021 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2017 Ağustos ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 2.001’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.193’ü inşaat, 847’i imalat sektöründedir.
 • 2017 Ağustos ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.021’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 955’i inşaat,  319’u imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 411’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 207’si inşaat, 140’ı imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 594’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 171’i inşaat, 137’si imalat sektöründedir.

 

2017 Ağustos ayında kurulan 81 Kooperatifin 42’si Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2017 Ağustos ayında kurulan 81 Kooperatifin 42’si Konut Yapı Kooperatifi, 8’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 7’si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.
 • 2017 yılının ilk sekiz ayında kurulan 630 kooperatifin 280’i Konut Yapı Kooperatifi, 83’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 57’si Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2017 Ağustos ayında 644 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2017 Ağustos ayında kurulan 644 yabancı ortak sermayeli şirketin 310’u Türkiye, 72’si Suriye, 52’si Suudi Arabistan ortaklı olarak kurulmuştur.

 

2017 yılı ilk sekiz ayında;

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3.958’dir. Bu şirketlerin 1.369’u Türkiye, 802’si Suriye, 291’i Suudi Arabistan ortaklıdır.
 • Kurulan 3.958 yabancı ortak sermayeli şirketin 595’i anonim, 3.363’ü limited şirkettir. Bu şirketlerin 467’si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 361’i İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 277’si Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 80,31’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2017 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

HAZİRAN

Sayı

82

380

462

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

65.822.000

63.666.875

129.488.875

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

47.204.650

51.672.850

98.877.500

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

71,71

81,16

76,36

TEMMUZ

Sayı

81

395

476

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

25.230.000

66.913.500

92.143.500

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

16.782.940

54.650.800

71.433.740

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

66,52

81,67

77,52

 

Sayı

94

550

644

AĞUSTOS

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

83.720.000

90.700.600

174.420.600

 

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

73.153.250

72.046.300

145.199.550

 

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

87,38

79,43

83,25

TOPLAM

Sayı

595

3.363

3.958

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

481.851.200

555.368.500

1.037.219.700

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Sermaye Toplamı (TL)

378.980.236

453.971.245

832.951.481

Yabancı Sermaye Oranı (%)

78,65

81,74

80,31

 

.

 

   

  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 20 Ekim 2017’dir.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.

 

Haber Resimleri