Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

SÜRE UZATILDI ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Tüm Duyurular

Sayın Üyelerimiz

6736 sayılı yapılandırma kanunu uyarınca aftan faydalanmak isteyen üyelerimiz için de son tarih 31.Ekim.2016 dan 25.Kasım.2016 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

5174 Sayılı Kanun’da;

“Madde 5 - Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

Madde 6 - Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.

Madde 9 - Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidata 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.”

hükümleri yer almakta olup, üyelerimizin herhangi bir gecikme zammına meydan vermemek için aidat ve munzam aidatlarını zamanında ödemeleri faydalarına olacaktır.

2016 Yılı Aidatların 2.Taksit Son Ödeme Tarihi 31 Ekim 2016 dır.