Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

SON TARİH 30 EYLÜL 2021

Tüm Haberler

 

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE - SON TARİH 30/09/2021

       7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre oda ve borsalara olan aidat,munzam

aidat,oda payları ve borsa tescil ücreti borçlarının asıllarının yapılandırılması yer almaktadır.

    Taksitle ödeme yapmak isteyen üyelerin ödemeleri azami 6 takside kadar bölünebilecektir.

Askıdaki üyelerimizden borçlarını taksitlendirmeyenler borçlarının tamamını ödediğinde,taksit

lendirmeye girenler ise borçlarının son taksitlerini ödeme günü itibariyle Yönetim Kurulu

kararıyla askıdan indirilerek isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilecektir.

  Üyelerin madde de düzenlenen taksitlendirme ve faiz borçlarının silinmesi imkanından yarar

lanabilmesi  için 30/09/2021 tarihine kadar odamıza bir dilekçe ile başvurması şarttır.

 

7326 Sayılı Kanun TV Spotları linki: https://drive.google.com/drive/folders/1DVNe6qqg16sbE_HWMk3sgKASLQWWfaAd?usp=sharing

Haber Resimleri