Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

2017 Mayıs Ayında Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

Tüm Haberler

 2017 Mayıs ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %3,07 azalış oldu.

 • Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %3,07, kooperatif sayısında %2,13, gerçek kişi ticari işletme sayısında  %10,64 azalış olmuştur.  
 • Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %8,20, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %9,88 artmış olup kapanan kooperatif sayısı %11,54 oranında azalmıştır,

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %56,83 artış oldu.

 • 2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılı Mayıs ayına göre kurulan şirket sayısında %15,12,  kurulan kooperatif sayısında %26,03 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise %21,68 oranında artış olmuştur.
 • 2017 yılı Mayıs ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre %56,83 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %17,48 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı %9,21 oranında azalmıştır.

2017 yılının ilk beş ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre %3,03 azaldı.

 • 2017 yılının ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %3,03 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %7,78 gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %11,92 oranında artmıştır.
 •  Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %7,87 oranında artmış olup, kapanan kooperatif sayısı  %18,39 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı  %4,18 oranında azalmıştır.

2017 Mayıs Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

MAYIS        2017

NİSAN          2017

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

MAYIS         2016

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- MAYIS

  (5 Aylık)

2016

2017

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

6.158

6.353

-3,07

5.349

15,12

31.296

30.347

-3,03

Kooperatif

92

94

-2,13

73

26,03

360

388

7,78

Ger.Kişi Tic.İşl.

4.030

4.510

-10,64

3.312

21,68

19.944

22.321

11,92

Tasfiye

Şirket

713

694

2,74

914

-21,99

5.334

4.421

-17,12

Kooperatif

76

72

5,56

133

-42,86

480

294

-38,75

Kapanan**

Şirket

792

732

8,20

505

56,83

4.526

4.882

7,87

Kooperatif

69

78

-11,54

76

-9,21

571

466

-18,39

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.257

1.144

9,88

1.070

17,48

8.655

8.293

-4,18

 

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2017 yılı Mayıs ayında 615, Ocak-Mayıs döneminde 5.107 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

 

2017 Mayıs ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2017 yılı Mayıs ayında kurulan toplam 6.250 şirket ve kooperatifin %80,77’si limited şirket,            %17,74’ü anonim şirket, %1,47’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %35,46’si İstanbul,

%11,79’u Ankara, %6,00’sı İzmir’de kurulmuştur.

 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 

2017 Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %4,69 oranında arttı.

 • 2017 yılı ilk beş ayında toplam 30.735 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 25,008 limited şirket, toplam sermayenin %45,94’ünü 5.332 anonim şirket ise %54,06’sını oluşturmaktadır. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre

%4,69 oranında artmıştır.

2017 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

MART

Sayı

1.069

 

 

5.006

71

6.146

Sermaye (TL)

506.803.090

 

 

694.977.325

 

1.201.780.415

NİSAN

Sayı

1.148

4

 

5.201

94

6.447

 

Sermaye (TL)

870.224.298

170.000

 

912.575.050

 

1.782.969.348

MAYIS

Sayı

1.109

1

 

5.048

92

6.250

Sermaye (TL)

1.090.367.903

1.000

 

776.179.000

 

1.866.547.903

TOPLAM

Sayı

5.332

7

 

25.008

388

30.735

Sermaye (TL)

4.342.312.783

321.000

 

3.690.005.950

 

8.032.639.733

 

 

2017 Mayıs ayında şirket ve kooperatiflerin 1.740’ı ticaret,  1.236’sı inşaat ve 882’si imalat sektöründe kurulmuştur. 1.234 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

 • 2017 Mayıs ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.740’ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.236’sı inşaat, 882’si imalat sektöründedir.
 • 2017 Mayıs ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.234’ü inşaat, 1.214’ü  toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 571’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 254’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 155’i inşaat, 110’u imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 571’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 198’i inşaat, 109’si imalat sektöründedir.

 

 

2017 Mayıs ayında kurulan 92 Kooperatifin 40’ı Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2017 Mayıs ayında kurulan 92 Kooperatifin 40’ı Konut Yapı Kooperatifi, 13’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 8’er adet olmak üzere Motorlu Taşıyıcılar ve İşletme Kooperatifi olarak kurulmuştur.
 • 2017 yılının ilk beş ayında kurulan 388 kooperatifin 171’i Konut Yapı Kooperatifi, 51’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 33’ü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2017 Mayıs ayında 583 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2017 Mayıs ayında kurulan 583 yabancı ortak sermayeli şirketin 174’ü Suriye, 93’ü Türkiye, 46’sı İran ortaklı olarak kurulmuştur.

 

2017 yılı ilk beş ayında;

 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 2.376’dır. Bu şirketlerin 851’i Suriye, 186’si Türkiye, 164’ü İran ortaklıdır.
 • Kurulan 2.376 yabancı ortak sermayeli şirketin 338’ü anonim, 2.038’si limited şirkettir. Bu şirketlerin 276’sı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 223’ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 174’ü Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 80,70’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2017 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

MART

Sayı

62

377

439

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

83.530.000

59.541.525

143.071.525

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

50.237.500

50.171.035

100.408.535

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

60,14

84,26

70,18

NİSAN

Sayı

95

491

586

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

97.470.000

76.932.000

174.402.000

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

91.905.050

60.388.975

152.294.025

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

94,29

78,5

87,32

 

Sayı

95

488

583

MAYIS

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

93.149.200

89.135.000

182.284.200

 

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

77.302.466

70.124.475

147.426.941

 

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

82,99

78,67

80,88

TOPLAM

Sayı

338

2038

2.376

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

307.079.200

334.087.525

641.166.725

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Sermaye Toplamı (TL)

241.839.396

275.601.295

517.440.691

Yabancı Sermaye Oranı (%)

78,75

82,49

80,70

 

.

 

   

  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 21 Temmuz 2017’dir.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.

 

Haber Resimleri