Demirci : °C
Dil Seçiniz : TR EN

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE - SON TARİH 31/07/2017

Tüm Duyurular

 

  18/05/2017 tarihli 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlar

da ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  27/05/2017

tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

   Anılan Kanun’un 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsa

lar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre oda ve borsalara olan aidat,navlun

hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti borçları asılları yer almaktadır.

    Taksitle ödeme yapmak isteyen üyelerin ödemeleri kredi kartına azami 6 takside kadar

 bölünebilecektir.Askıdaki üyelerimizden borçlarını taksitlendirmeyenler borçlarının tamamını

ödediğinde,taksitlendirmeye girenler ise borçlarının son taksitlerini ödeme günü itibariyle Yö

netim Kurulu kararıyla askıdan indirilerek isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil

edilecektir.

  Üyelerin madde de düzenlenen taksitlendirme ve faiz borçlarının silinmesi imkanından yarar

lanabilmesi  için 31/07/2017 tarihine kadar odamıza bir dilekçe ile başvurması şarttır.